Stravenkový paušál 2021

Příspěvek na stravování jako benefit je jedním z nejčastějších benefitů pro zaměstnance. Od roku 2021 však dochází k zásadním změnám.

Datum publikace:11.01.2021
Autor:Ing. Kateřina Votavová

Stravenkový paušál 2021 (text)

Příspěvek na stravování jako benefit je jedním z nejčastějších benefitů pro zaměstnance. Příspěvek na stravování, ať už ve formě stravenek, nebo formou zvýhodněného stravování na pracovišti, dostávají v České republice zhruba 3 miliony zaměstnanců. Od roku 2021 však dochází k zásadním změnám.

V současné situaci mohli zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování dvěma způsoby, a to:

- Nepeněžní plnění formou stravenek – nárok na stravenku vzniká zaměstnanci za každý pracovní den, kdy pracovní doba překročí alespoň tři hodiny. Stravenky nepodléhají dani z příjmů, pro zaměstnavatele se však jedná o daňově uznatelný náklad, tzn. zaměstnanci se ze stravenek nestrhává daň z příjmů a zaměstnavatel si může díky stravenkám snížit daňový základ. Jedná se tak o oboustranně výhodný benefit.

Zaměstnavatel na stravenku přispívá až 55 % z její hodnoty a zbylých 45 % z její hodnoty je hrazeno zaměstnancem.

- Zajištění zvýhodněného firemního stravování – opět zde platí, že zaměstnavatel přispívá až do výše 55 % ceny za jídlo, maximálně však do 70 % limitu stravného, který je stanoven při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

V roce 2020 se jednalo o částku 103 Kč, tedy zaměstnavatelův příspěvek na stravu nesměl přesáhnout 72,10 Kč.

Stravenkový paušál by se tedy od 1. 1. 2021 měl stát třetí formou toho, jak poskytnout zaměstnancům příspěvek na stravování.

Ke stravenkovému paušálu bylo přikročeno po kritice stravenek, a to především z několika důvodů:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek neleznete na: Stravenkový paušál 2021

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související aktuality

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.