Třístranný obchod (příklad z praxe)

Třístranný obchod je specifická forma zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie. 

Datum publikace:15.07.2021
Autor:Ing. Zdeněk Kuneš

TOP2

Prostřední osoba v třístranném obchodě je osoba jen identifikovaná k dani. Služby související se zbožím v tomto třístranném obchodě mají stejný režim jako toto zboží, tedy bez DPH?

Mohou být předmětem třístranného obchodu jen služby, např. jen doprava, při splnění ostatních podmínek?

Vstupují obraty v rámci třístranného obchodu do obratu k povinné registraci k DPH?

Když osoba identifikovaná k dani prodá zboží nebo poskytne službu do EU mimo režim třístranného obchodu, odvádí DPH a toto plnění vstupuje do obratu k povinné registraci k dani?

Má nějakou výjimku Bosna a Hercegovina nebo Makedonie – coby kupující osoba v třístranném obchodě?

Odpověď:

Zjednodušený postup formou třístranného obchodu se podle § 17 zákona o DPH použije při dodání zboží uvnitř území Evropské unie. Prostřední osoba je definována obecně pro tento postup v § 17 odst. 4 zákona o DPH. Prostřední osobou v třístranném obchodě může být plátce nebo identifikovaná osoba. Při poskytování služby se uplatní pravidla pro službu – především stanovení místa plnění podle § 9 zákona o DPH.

Třístranný obchod se použije při dodání zboží zjednodušeným postupem podle § 17 zákona o DPH.

Do obratu vstupují podle § 4a zákona o DPH úplaty, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelná plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) a plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (dodání zboží do jiného členského státu) a další.

 

Příklad je uveden ve zkráceném znění. Celé znění příkladu naleznete : Třístranný obchod (příklad z praxe)

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související příklady z praxe

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.