Účetní závěrka 2018 - nové E-booky

Chceme Vám nabídnout v současnosti velmi aktuální témata: Účetní závěrka pro podnikatele a Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky i v digitální verzi jako naše další odborné e-booky.

Datum publikace:7.1.2019
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

E-booky (text)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO PODNIKATELE 2018

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období. Snadno z ní zjistíte, zda společnost vykazuje zisk, jaká má aktiva, kolik má zaměstnanců a jaké jsou její závazky. Je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takého stavu, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky. S naším e-bookem získáte jistotu, že vše bude správné.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY 2018

Tahle praktická příručka obsahuje přehled účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky. Je určena především pro organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. S výjimkou organizačních složek státu se jedná o právnické osoby. Komentář příručky postupuje podle věcné úpravy účetních právních předpisů. Nejprve jsou uvedena legislativní opatření a příslušná ustanovení zákona o účetnictví, která regulují vybrané účetní jednotky. Následuje výklad účetních metod a postupů, kdy se prolínají potřebné paragrafy legislativy s praktickými vzory.

Přejeme Vám poučné čtení.

https://www.daneprolidi.cz/ebook.htm

Poznámky pod čarou:

Autor: Doc. Hana Březinová, CSc.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související články

Funkcie

Partneři