Účetní závěrka pro podnikatele 2019

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech, o peněžních tocích a výsledku hospodaření za účetní období.

Datum publikace:07.11.2019
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Účetní závěrka pro podnikatele 2019 (text)

Pokud je podnikatel účetní jednotkou (§ 1 zákona o účetnictví), pak se na něj vztahuje povinnost vést účetnictví (§ 4 zákona o účetnictví) a sestavit účetní závěrku (§ 6 odst. 4 zákona o účetnictví).

1.1. Podstata účetní závěrky

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období, o peněžních tocích za účetní období, o změnách vlastního kapitálu za účetní období a komentáře k účetním výkazům, podstatným informacím o účetní jednotce, používaných účetních metodách a další doplňující informace.

1.2. Obsah účetní závěrky

Obsah účetní závěrky (§ 18 zákona o účetnictví) závisí na kategorii účetní jednotky (§ 1, § 1a, § 1b zákona o účetnictví).

Kategorie účetních jednotek obsahuje tabulka č. 1.

Účetní jednotka

Aktiva celkem

Roční úhrn čistého obratu

Průměrný počet zaměstnanců

Mikro

9 000 000 Kč

18 000 000 Kč

10

Malá

100 000 000 Kč

200 000 000 Kč

50

Střední

500 000 000 Kč

1 000 000 000 Kč

250

Velká

<500 000 000 Kč

<1 000 000 000 Kč

<250

Velká

subjekty veřejného zájmu, vybrané účetní jednotky,

Následující tabulka uvádí obsah účetní závěrky.

Tabulka č. 2: Obsah účetní závěrky

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Účetní závěrka pro podnikatele 2019

Problematika účetní závěrky je vypracována jako seriál a budeme se jí věnovat i v dalších odborných článcích. Přinášíme jejich stručný přehled : 

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související interní směrnice

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.