Účetní závěrka pro podnikatele 2020

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech, o peněžních tocích a výsledku hospodaření za účetní období.

Datum publikace:29.10.2020
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Účetní závěrka pro podnikatele 2020 (text)

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období, o peněžních tocích za účetní období, o změnách vlastního kapitálu za účetní období a komentáře k účetním výkazům, podstatným informacím o účetní jednotce, používaných účetních metodách a další doplňující informace.

Pokud je podnikatel účetní jednotkou (§ 1 zákona o účetnictví), pak se na něj vztahuje povinnost vést účetnictví (§ 4 zákona o účetnictví) a sestavit účetní závěrku (§ 6 odst. 4 zákona o účetnictví).

Problematika účetní závěrky je vypracována jako seriál a věnujeme se jí v několika dalších odborných článcích. Přinášíme jejich stručný přehled : 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.