Uplatnění paušálních výdajů v roce 2019

Zákonem č. 80/2019 Sb. došlo k pozitivní změně pro poplatníky se zdanitelnými příjmy dle § 7 a § 9 ZDP vyššími než 1 milion Kč.

Datum publikace:9.5.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Uplatnění paušálních výdajů v roce 2019 (text)

Zákonem č. 80/2019 Sb. došlo k pozitivní změně pro poplatníky se zdanitelnými příjmy dle § 7§ 9 ZDP vyššími než 1 milion Kč. Legislativní změna spočívá ve zvýšení limitní výše příjmů pro uplatnění příslušného procenta paušálních výdajů (80 %, 60 %, 40 % a 30 %) z dosavadního 1 milionu Kč na 2 miliony Kč.

V důsledku této skutečnosti bude řada poplatníků zvažovat v roce 2019 přechod z vedení daňové evidence na uplatnění paušálních výdajů. Půjde i o podnikatele (pronajímatele), kteří v návaznosti na negativní dopady zákona č. 170/2017 Sb. přešli v roce 2018 z paušálních výdajů na daňovou evidenci a kteří v důsledku zákona č. 80/2019 Sb. se navrátí zpět k výhodnějšímu uplatnění paušálních výdajů. V článku se zamyslíme nad důsledky legislativní změny pro rok 2019 a ukážeme si, na co nesmí poplatník při přechodu z daňové evidence na paušální výdaje zapomenout.

1. Vymezení poplatníků, kteří mohou uplatnit paušální výdaje

Ve smyslu znění § 7 odst. 7 ZDP může namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit paušální výdaje (výdaje stanovené procentem z dosažených zdanitelných příjmů) poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c)odst. 2 ZDP. Jedná se o následující příjmy:

  • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (písm. a),
  • příjem ze živnostenského podnikání (písm. b),
  • příjem z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (písm. c),
  • příjem ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 2 ZDP.

Paušální výdaje lze dále uplatnit:

  • u příjmu z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP,
  • a dále u příjmu ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.

2. Zásady uplatnění paušálních výdajů

Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 anebo s příjmy dle § 9 ZDP, resp. poplatník s příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství zdaňované podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, se může kdykoliv rozhodnout a namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu uplatnit výdaje procentem z příjmů. Rozhodnutí o uplatnění paušálních výdajů může poplatník provést nejen počátkem příslušného zdaňovacího období, ale i po skončení zdaňovacího období v rámci přípravy daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud to bude pro něho výhodnější.

Pokud poplatník hodlá uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů u jednoho z druhu příjmů dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, musí podle pokynu GFŘ č. D-22 k § 7 odst. 7 ZDP uplatnit paušální výdaje ke všem druhům příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) a odst. 2 ZDP, které tvoří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP, kdy musí uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné výši.

Pokud však má poplatník příjmy dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP (podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na zisku) a kromě těchto příjmů má další příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, může u těchto dalších příjmů uplatnit paušální výdaje, zatímco k podílu na zisku společníka v.o.s. a komplementáře na k.s. paušální výdaje uplatnit nemůže, i když se jedná o jeden dílčí základ daně dle § 7 ZDP.

Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, přestože k této činnosti je potřeba podnikatelské oprávnění, jsou začleněny pod § 7 odst. 1 písm. c) ZDP a poplatník může v souladu s § 7 odst. 7 ZDP uplatnit k těmto příjmům výdaje pouze ve výši 40% z těchto příjmů, maximálně ve výši stanovené zákonem (půjde například o situaci, kdy poplatník nemá k dispozici živnostenské oprávnění a provádí podnikání „na černo“; v tomto případě nemůže uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % z dosažených příjmů, ale jen 40 % příjmů).

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Uplatnění paušálních výdajů v roce 2019

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Ivan Macháček

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související články

Související příklady z praxe

Související aktuality

Funkcie

Partneři