Nové videoškolení na DPL - Účetní závěrka 2018

Aktuální problematice účetní závěrky jsme věnovali i naše nové videoškolení, které je vám k dispozici na naší stránce v části Daňová TV.

Datum publikace:29.01.2019

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky (text)

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období. Je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takého stavu, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Rezervy se vytvářejí na vrub nákladů, čerpají se a ruší ve prospěch nákladů. Je tedy nezbytné posoudit nejen vliv na účetní výsledek hospodaření, ale také na daňový základ.

Při dokladové inventarizaci účetní jednotka zkoumá, zda zúčtovala všechny dohadné položky z účtu 388 – Dohadné účty aktivní, které v závěru minulého účetního období takto časově rozlišovala ve prospěch výnosů.

Videoškolení : 

Účetní závěrka 2018 - díl první

Účetní závěrka 2018 - díl druhý

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Hana Březinová, CSc.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie