Vlastní náklady – stanovení jejich náplně formou vnitropodnikové směrnice

Vlastní náklady jsou náklady, které vznikají v účetní jednotce při výrobě či jiné fakturační činnosti.

Datum publikace:8.4.2019
Autor:Ing. František Louša

Vlastní náklady – stanovení ...formou vnitropodnik. směrnice (text)

Vlastní náklady jsou náklady, které vznikají v účetní jednotce při výrobě či jiné fakturační činnosti. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále jen „zákon“) v § 25 odst. 5 stanoví, že vlastními náklady jsou:

  • u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností,
  • u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

Zákon pouze uvádí, co se do přímých nákladů zahrnuje, ale definici přímých nákladů, stejně tak jako žádný jiný účetní předpis, nestanoví. Obvykle se uvádí, že přímé náklady (někdy jsou též nazývány jednicové) jsou takové náklady, které jsou (přímo) vyvolány příslušnou činností, a které by nevznikly, kdyby takováto činnost nebyla prováděna, a zároveň jsou přiřaditelné k nějaké (kalkulační) jednici výroby či poskytovaných služeb. Též se leckdy uvádí, že jsou přímo a jasně přiřaditelné, ale domnívám se, že takto jednoznačně to nelze stanovit. Kalkulační jednicí se obvykle rozumí ta nejmenší část výroby či jiné činnosti, ke které lze přiřadit přímé náklady.

Posledním pojmem je rozvrhová základna. Tou je jakákoliv veličina, jejíž velikost je odvislá od vzniku kalkulační jednice, jako např. hodina práce stroje, najeté kilometry a podobně. Nejčastěji jsou ale používány přímé mzdy. Dle velikosti této rozvrhové základny jsou rozvrhovány nepřímé náklady.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Vlastní náklady – stanovení jejich náplně formou vnitropodnikové směrnice

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. František Louša

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Přílohy

Související články

Související interní směrnice

Funkcie

Partneři