Využití práce z domova v současné době

Práce z domova (home office) se stává v současné době významným zaměstnaneckým benefitem a stoupá počet profesí, ve kterých je možné vykonávat částečně nebo plně práci z domova.

Datum publikace:18.03.2020
Autor:Ing. Ivan Macháček

Využití práce z domova v současné době (text)

Práce z domova (home office) se stává v současné době významným zaměstnaneckým benefitem a stoupá počet profesí, ve kterých je možné vykonávat částečně (jeden nebo několik dnů v týdnu) nebo plně práci z domova. Přitom v ČR je dosud tento benefit málo využíván – z členských zemí EU pracuje z domova nejvíce zaměstnanců v Nizozemí a Švédsku (33–36 %), zatímco v ČR se jedná dle statistických údajů o cca 9 %.

Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 vláda rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších mimořádných opatřeních. Mimo jiné vláda vyzvala zaměstnavatele, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova.

Při práci z domova zaměstnanec pracuje podle pokynů zaměstnavatele, ale zaměstnanec si určuje sám rozvrh pracovní doby a ovlivňuje si tak svůj pracovní režim. To klade na zaměstnance mnohem větší nároky, co se týče jeho zodpovědnosti, ale současně mu to dává mnohem větší prostor pro skloubení pracovního a soukromého života. Tento způsob výkonu práce je vhodný zejména pro činnosti, které může zaměstnanec vykonávat sám bez přispění dalších zaměstnanců, anebo kdy může k vlastnímu řešení komunikovat s ostatními přes telefon nebo internet.

K výhodám práce z domova hlavně patří:

  • možnost vlastního rozvrhu pracovní doby,
  • úspora času a cestovních nákladů, protože odpadá každodenní cesta na pracoviště,
  • sladění pracovních povinností s rodinným a osobním životem,
  • zajištění péče o děti (výhodné v případě jejich nuceného volna po uzavření škol z důvodu koronaviru).

Práce z domova však přináší i jisté nevýhody, především:

  • nezbytné vybavení vymezeného pracoviště doma, a dále nezbytné vybavení nářadím, nástroji, počítačem, tiskárnou, výkonným internetem a dalšími potřebnými předměty dle druhu výkonu práce z domova,
  • náročnost na kontrolu své práce a nutná vlastní sebekázeň,
  • ztráta kontaktu s kolegy v zaměstnání (s nadřízenými a spoluzaměstnanci).

V dalším textu se zaměříme na řešení práce z domova v zákoníku práce a hlavně si zodpovíme otázky, týkající se daňového řešení práce z domova jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Využití práce z domova v současné době

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související aktuality

Funkcie

Partneři

--%>