Významné změny u majetku v roce 2021 v příkladech

Rok 2021 přinesl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mnoho významných novinek. V následujícím textu se podíváme na ty z nich, které se týkají hmotného a nehmotného majetku, jeho technického zhodnocení a také odpisů.

Datum publikace:27.05.2021
Autor:RNDr. Ivan Brychta

Významné změny u majetku v roce 2021 v příkladech (text)

Rok 2021 přinesl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), mnoho významných novinek. V následujícím textu se podíváme na ty z nich, které se týkají hmotného a nehmotného majetku, jeho technického zhodnocení a také odpisů. Na úvod také připomeňme, že všechny změny přinesla novela zákona č. 609/2020 Sb. a také to, že většinu změn je možné aplikovat již na majetek pořízený od 1. 1. 2020 nebo na technické zhodnocení majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020. Novinky jsme rozdělili do 5 částí:

  1. změny u nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení (TZ),
  2. změny u hmotného movitého majetku,
  3. změny pro technické zhodnocení hmotného majetku (movitého i nemovitého),
  4. možnost opět využívat mimořádné odpisy a
  5. ostatní související změny.

1. Nehmotný majetek

Zákonodárci opět změnili daňový pohled na nehmotný majetek. Ze zákona byl vypuštěn § 32a ZDP, který od roku 2004 vymezoval nehmotný majetek, jeho technické zhodnocení a daňové odpisy pro daňové účely. Jak se bude nově postupovat? Pořídíme-li nehmotný majetek za účinnosti novely (tj. od zdaňovacího období započatého po 31. 12. 2020), nebudeme ho daňově evidovat. Bude-li splňovat kritéria dlouhodobého nehmotného majetku z hlediska účetních předpisů, bude se takový majetek účetně odpisovat a účetní odpisy budou daňově účinným nákladem podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. v) bod 2 ZDP.

Příklad č. 1:

Předpokládejme, že s. r. o., které účetně eviduje nehmotný majetek jako dlouhodobý od částky nad 60 000 Kč, pořídila v dubnu 2021 software za 120 000 Kč. Účetní odpisy byly stanoveny na 60 měsíců, každý měsíc počínaje květnem 2021 je tedy odpisována částka 2 000 Kč. V roce 2021 budou tyto účetní odpisy činit 16 000 Kč a z daňového pohledu se bude jednat o daňově účinný náklad.

K příkladu doplňme, že účetní jednotky, které jsou podnikateli, si volí hranici ocenění pro zaevidování nehmotného majetku jako dlouhodobého podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ), s ohledem na plnění povinností stanovených zákonem o účetnictví, zejména je třeba respektovat princip významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Stejnou výši ocenění by měly (podle § 47 odst. 4 PVZÚ) aplikovat i pro technické zhodnocení takového majetku.

Článek uvádíme ve zkráceném znění. Celý článek je k dispozici na: Významné změny u majetku v roce 2021 v příkladech

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.