Zaokrouhlování DPH po novele od 1. 10. 2019

Novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb., která nabyla účinnosti 1. 4. 2019, změnila způsob výpočtu daně a stanovení základu daně.

Datum publikace:01.10.2019
Autor:Ing. Jana Ledvinková

Zaokrouhlování DPH po novele od 1. 10. 2019 (text)

Novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb., která nabyla účinnosti 1. 4. 2019, změnila způsob výpočtu daně a stanovení základu daně.

  • Změny se dotýkají § 36 ZDPH – Základ daně
  • A také § 37 ZDPH – Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby
Upozornění:

Změny, které mají za cíl sjednotit výši daně při výpočtu shora i zdola a týkající se zaokrouhlení daně, nabyly účinnosti 1. dubna 2019, přechodná ustanovení však umožňují postupovat „po staru“ ještě 6 měsíců po účinnosti. Jedná se o přechodná ustanovení Čl. VI. zákona č. 80/2019 Sb. v bodě 3.

Nezapomeňte tedy přizpůsobit software nejpozději do 30. 9. 2019.

Základ daně – § 36 ZDPH

V ustanovení § 36 odst. 5 dochází ke změně ve druhé větě.

Nadále je podle ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH základ daně snižován o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ke změně však dochází ve druhé části ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH. Doposud v něm bylo uvedeno, že se do základu daně nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle § 37 odst. 1 ZDPH. Tato věta je z ustanovení § 36 odst. 5 ZDPH vypuštěna.

Důvodem je změna v ustanovení § 37 odst. 1 ZDPH , po novele účinné k 1. 4. 2019 ze zákona vyjmuto celé ustanovení a v novém § 37 ZDPH již zaokrouhlení vypočtené částky daně není řešeno.

Zaokrouhlení při platbě v hotovosti

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Zaokrouhlování DPH po novele od 1. 10. 2019

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související aktuality

Funkcie

--%>