Zastřený pracovní poměr v daňových souvislostech

Příspěvek se věnuje problematice zastřeného pracovního poměru a jeho aspektům při správě daní pro daňové subjekty.

Datum publikace:29.08.2019
Autor:Lucie Semelová

Zastřený pracovní poměr v daňových souvislostech (text)

Příspěvek se věnuje problematice zastřeného pracovního poměru a jeho aspektům při správě daní pro daňové subjekty. Zastřením skutečné vůle při právním jednání mohou strany sledovat snížení své daňové povinnosti, k níž by byly povinny v případě vyjádření skutečné vůle. Naoko tak předstírají existenci jiného právního jednání, podle nějž chtějí, aby byl jejich vztah posuzován navenek třetími osobami. Právní jednání je však potřeba vykládat vždy v souladu se skutečnou vůlí stran smlouvu uzavírajících. Z tohoto důvodu bude tedy potřebné i na předstíraný podnikatelský vztah, fakticky však vykazující znaky závislé práce, tedy pracovního poměru, nahlížet při náležitém procesním prokázání zastírající vůle stran jako na pracovní poměr a zdanit takové aktivity daňových subjektů v souladu s daňovými předpisy.

Zastřené právní jednání

Pro komplexnost výkladu problematiky zastřeného pracovního poměru je nejdříve vhodné si obecně vymezit, co rozumíme v právní terminologii tzv. zastřeným právním jednáním. Obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) stanovují, jakým způsobem přistupujeme k výkladu právního jednání. Konkrétně § 555 odst. 1 uvedeného zákona stanoví, že právní jednání je nutné posuzovat podle jeho obsahu, tedy nikoliv pouze dle jeho označení čili formy. Podstatná jsou přitom konkrétní sjednaná práva a povinnosti stran právního vztahu.

Strany však mohou mít zájem na tom, aby při svém právním jednání zastřely jeho skutečnou povahu jiným simulovaným právním úkonem. Předstírané, simulované právní jednání, je pak předpokladem pro uplatnění dalšího výkladového pravidla ustanovení § 555 odst. 2 uvedeného zákona, jenž stanoví, že se takové zastřené právní jednání posoudí podle jeho pravé povahy. Posuzuje se tudíž dle tzv. disimulovaného právního jednání, které ve skutečnosti měly strany právního vztahu vůli učinit, nicméně vzhledem k okolnostem případu shledaly výhodnějším zastřít pravou povahu tohoto jednání pro třetí osoby.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Zastřený pracovní poměr v daňových souvislostech

 

Poznámky pod čarou:

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související články

Funkcie