Daně pro lidi – spolehlivý průvodce účetními závěrkami

Daně pro lidi Vás díky skvělému obsahu provedou účetními závěrkami.

Datum publikace:18.11.2019

Daně pro lidi Vás díky skvělému obsahu provedou účetními závěrkami.  Již žádné nejasnosti, žádné otázky. Celý obsah portálu je připraven Vám pomoci se závěrkovými pracemi a ukončením účetního roku.

Odborný článek nebo například videoškolení? Vyberte si, co Vám vyhovuje.

 

 

Odborné články

 

Účetní závěrka pro podnikatele 2019

1. Účetní závěrka pro podnikatele

2. Příprava účetní závěrky

3. Sestavení účetních výkazů a přílohy

4. Audit účetní závěrky

5. Schválení a zveřejnění účetní závěrky

6. Archivace účetní závěrky

 

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky v roce 2019

1. Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky

2. Příprava účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky

3. Rozvaha účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky

4. Výkaz zisku a ztráty pro vybrané účetní jednotky

5. Přehled o peněžních tocích (cash flow) pro vybrané účetní jednotky

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu pro vybrané účetní jednotky

7. Přílohy účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky

8. Audit účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky

9. Schvalování účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky

10. Předání účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky

11. Zveřejňování účetní závěrky a archivace pro vybrané účetní jednotky

 

Interní směrnice

Uzávěrka účetních knih a sestavení účetní závěrky

 

Videoškolení

 

Účetní závěrka pro podnikatele 2019

Účetní závěrka příspěvkových organizací 2019

 

E-kniha

 

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019

Účetní závěrka pro podnikatele 2019

 

Online rozhovor

Dne 5. 12. 2019 připravujeme s Bc. Tomášem Krůlem rozhovor na téma účetních závěrek.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

--%>