Zdanění úroků

V dnešním článku se podíváme na to, jaké jsou daňové dopady poskytnutých nebo přijatých zápůjček jak u fyzických, tak u právnických osob.

Datum publikace:5.11.2018
Autor:JUDr. Michal Gembík

Zdanění úroků (text)

V dnešním článku se podíváme na to, jaké jsou daňové dopady poskytnutých nebo přijatých zápůjček jak u fyzických, tak právnických osob.

Právní hledisko

Občanský zákoník od roku 2014 (dále jen „NOZ“) nahradil pojem „půjčka“ pojmem „zápůjčka“ a současně změnil také pojmy u smluvních stran smlouvy o zápůjčce na vydlužitele (dříve dlužníka) a zapůjčitele (dříve věřitele). NOZ dále rozlišuje dvě základní formy půjčky na výpůjčku a zápůjčku. Výpůjčka se týká přesně identifikovatelné věci (např. vozidlo), zatímco zápůjčka zpravidla finančních prostředků, tedy věci zastupitelné.

Smlouva o zápůjčce může být buď bezúplatná, nebo úplatná. V praxi se častěji setkáme s úplatnou zápůjčkou. V případě peněžité zápůjčky spočívá úplatnost zejména v povinnosti platit úroky. Výši úroků nejčastěji určíme sjednaným procentem ze zapůjčených peněz.

Při sjednávání výše úplaty musíme vždy pamatovat na její přiměřenost. Podle výkladu stávající soudní praxe se považuje za nepřiměřenou taková výše úroků, která podstatně převyšuje obvyklou úrokovou míru v době jejich sjednání. Sjednání nepřiměřeně vysokých úroků může vést až k naplnění skutkové podstaty trestného činu lichvy.

Daňové aspekty

Z daňového hlediska lze zápůjčky dělit na bezúročné a úročené.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek najdete na : Zdanění úroků

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: JUDr. Michal Gembík

Související účetní souvztažnosti

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři