Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Na naší stránce je vám k dispozici další videoškolení věnované tématu zdaňování příjmů plynoucích ze závislé činnosti.

Datum publikace:30.05.2019
Autor:Zdeněk Křížek

Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela...(GFŘ) - (text)Příjmy ze závislé činnosti jsou všechny příjmy, které zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje, kromě těch, které se nezahrnují do základu daně nebo jsou vyňaty ze zdanění a příjmů osvobozených od daně.

Příjmy ze závislé činnosti se obvykle zdaňují u zdroje, a to buď v podobě měsíční zálohy na daň nebo srážkovou daní - daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby. Výpočet v obou případech provádí zaměstnavatel a v termínech podle zákona o daních z příjmů daň nebo zálohu na daň odvede.

Více k problematice nabízí videoškolení : Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

 

 

 

Poznámky pod čarou:

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie