Změna výpočtu DPH po novele zákona o DPH

Novela, která byla publikována ve Sbírce zákonů 27. 3. 2019, přináší v oblasti DPH mnoho změn.

Datum publikace:4.4.2019
Autor:Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Změna výpočtu DPH po novele zákona o DPH (text)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“) byl k 1. 4. 2019 novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tato novela, která byla publikována ve Sbírce zákonů 27. 3. 2019, přináší v oblasti DPH mnoho změn. Účinnost převážné většiny těchto změn nastala k 1. 4. 2019, ale několik bodů, které jsme museli přijmout na základě změn směrnice Rady o společném systému DPH (směrnice 2006/112/ES, dále „směrnice“), vstoupilo v účinnost již dnem vyhlášení zákona 27. 3. 2019.

Postupně Vám přiblížíme několik vybraných nových ustanovení ZDPH v sérii článků.

Jednou ze změn, které vstoupily v účinnost k 1. 4. 2019, je na první pohled spíše málo nápadná změna § 37 ZDPH, který stanoví postup při výpočtu DPH u dodání zboží a poskytnutí služby. Změna se týká postupu při výpočtu DPH z celkové částky za zdanitelné plnění včetně daně.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Změna výpočtu DPH po novele zákona o DPH

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Olga Hochmannová

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související příklady z praxe

Související články

Související aktuality

Funkcie

Partneři