Zpětné uplatnění daňové ztráty

Zákonodárci připravili pro právnické či fyzické osoby postižené epidemií koronaviru v oblasti daní spoustu pomocných řešení.

Datum publikace:09.07.2020
Autor:RNDr. Ivan Brychta

Zpětné uplatnění daňové ztráty (text)

Zákonodárci připravili pro právnické či fyzické osoby postižené epidemií koronaviru v oblasti daní spoustu pomocných řešení. Většina z nich jsou ale jen jednorázové daňové úpravy nebo daňové úlevy spočívající v odsunu plateb daní nebo prominutí příslušenství daní (penále či úroku z prodlení). V případě novinky v podobě možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty se zřejmě jedná nejenom o okamžité řešení, ale též o úpravu, kterou budeme moci využít i v budoucnu. Proto jistě uvítáte následující rozbor toho, co tato nová úprava umožňuje a jaké jsou předpoklady pro aplikaci.

Zákonná úprava

Na úvod si připomeňme, že možnost uplatnit si vyměřenou ztrátu na dani z příjmů fyzických či právnických osob je v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), již od prvopočátku účinnosti „nové“ daňové soustavy, tedy od roku 1993. Jednalo se však dosud vždy jen o uplatnění ztráty v budoucích zdaňovacích obdobích, a to v pěti bezprostředně následujících (od roku 1995 do konce roku 2003 dokonce v sedmi následujících).

Novela ZDP daná zákonem č. 299/2020 Sb., která je účinná od 1. 7. 2020, budoucí uplatnění zachovává, ale zároveň rozšiřuje možnost uplatnění i na dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období před obdobím vzniku daňové ztráty. To vše a k tomu ještě speciální možnost uplatnění dosud nevyměřené ztráty za předchozí období rozebereme v následujícím textu.

Připomeňme ještě, že není možné zpětné uplatnění daňové ztráty za zdaňovací období ukončená do 30. 6. 2020 (tedy do dne předcházejícího nabytí účinnosti novely), protože to vylučuje přechodné ustanovení novely (čl. II bod 2).

Příklad č. 1

Daňová ztráta vzniklá a vyměřená za kalendářní rok 2019 bude moci být položkou snižující základ daně jen v budoucích maximálně pěti zdaňovacích obdobích. Pokud má poplatník zdaňovací období rovné kalendářnímu roku, pak to bude v letech 2020, 2021, 2022, 2023 nebo 2024.

Stejná situace by byla také v případě, kdy by poplatník účtoval v hospodářském roce začínajícím např. 1. 7. a končícím 30. 6. Daňovou ztrátu za hospodářský rok od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 by mohl naposledy uplatnit v hospodářském roce od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025.

Začátek zpětného uplatnění ztráty

Jinak tomu ale bude v případě, kdy zdaňovací období, ve kterém vznikla ztráta, skončilo po 30. 6. 2020, tedy za účinnosti novely. V takovém případě již použijeme novelizované znění § 34 odst. 1 ZDP a zpětně ztrátu uplatnit můžeme.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Zpětné uplatnění daňové ztráty

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související aktuality

Funkcie

Partneři

--%>