Vymezení pojmu zneužití práva a jeho odlišení od podobných pojmů - I.část

Pokud se pokusíme pojem zneužití práva pro oblast daní maximálně zjednodušit, dojdeme k tomu, že půjde o takové chování daňového subjektu, které je sice plně v souladu s textem zákona, nicméně zákonodárce neměl v úmyslu při přijímání zákona takové chování připustit. Další podmínkou je, že se daňový subjekt daného chování dopustí převážně za účelem získání daňové výhody.

Obsah

Datum publikace:14.01.2020
Autor:Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od:01.04.2019

I. 1 Zneužití práva nově v daňovém řádu Pokud se pokusíme pojem zneužití práva pro oblast daní maximálně zjednodušit, dojdeme k tomu, že půjde o takové chování daňového subjektu, které je sice plně v souladu s textem zákona, nicméně zákonodárce neměl v úmyslu při přijímání zákona takové chování připustit. Další podmínkou je, že se daňový subjekt daného chování dopustí převážně za účelem získání daňové výhody. Do daňového řádu byla na základě jeho novely č. 80/2019 Sb. s účinností od 1. 4. 2019 zakotvena nová ustanovení definující zneužití práva: „(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Zdeněk Burda

Funkcie

--%>