Nejasnost pojmu zneužití práva - IV. část

I když lze obecně jistě souhlasit s myšlenkou, že zákony by neměly sloužit ke zneužívání a že nelze do nich do nejmenších podrobností popsat všechny případy, které mohou v praxi nastat, obrovským problémem v této oblasti je absence „předvídatelnosti práva“.

Obsah

Datum publikace:14.01.2020
Autor:Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od:01.04.2019

Přestože v dalším textu uvedeme řadu případů, kdy soudy rozhodovaly o tom, zda ke zneužití práva došlo či nikoli, jednoznačnou jistotu o limitech využití tohoto pojmu nezískáme. Jde a i nadále půjde o tzv. „neurčitý pojem“, u kterého může mít každý z možných posuzovatelů jiný názor na dělicí hranici určující nesprávnost jednání daňového subjektu či naopak odůvodňující případnou legální daňovou optimalizaci. Argumenty zdůvodňující oprávněnost používání zneužití práva ze strany finančních orgánů: Je zřejmé, že každý zákon nemůže být propracován do takových detailů, aby zabránil některým subjektům, aby ho v podstatě „obrátili naruby“ a v souladu s jeho textem dosáhli výhod, které vůbec při přijetí předpisu nebyly zamýšleny. ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Zdeněk Burda

Funkcie

--%>