Zneužití práva v praktických případech řešených soudními orgány - V. + VI. část

Pojem zneužití práva je další z velmi rizikových oblastí jak pro daňové subjekty, tak pro jejich účetní či daňové poradce. Posuzování skutečnosti, co je ještě dovolenou optimalizací a co již překročilo hranici zneužití práva, je velmi individuální.

Obsah

Datum publikace:14.01.2020
Autor:Ing. Zdeněk Burda
Právní stav od:01.04.2019

V. 1 Zneužití práva u charitativních darů Jak již bylo popsáno v předchozím textu, pojem „zneužití práva“ se v daňové praxi neobjevil až od účinnosti novely daňového řádu v dubnu 2019. S prvními stopami tohoto pojmu se setkáme v daňové judikatuře již v roce 2005 v kauze „potápěči“. Z judikatury č. 9: Kauza „potápěči“ Skupině daňových poplatníků se zalíbilo ustanovení zákona o daních z příjmů, které umožňuje od základu daně odečíst dary na vybrané účely. Vzhledem k tomu, že většinu darů je možno daňově účinně poskytnout pouze právnickým osobám, založili občanské sdružení „Klub voda-země-vzduch“ (dále jen jako „Klub“). Členy Klubu ve skutečnosti byl pan X., jeho manželka a jejich tři děti, ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Zdeněk Burda

Funkcie

--%>