Daňové noviny 1/2021

Datum publikace:29.01.2021

dpl_2020-01_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

 

první letošní vydání Daňových novin přináší různé důležité a zajímavé informace, které podávají přehled o tom, co se aktuálně děje ve světě daní a účetnictví. Neváhejte se proto do nich začíst a v následující části se podívejte, co jsme si tento měsíc pro Vás připravili.

Vzhledem ke změnám, které vyplývají z novely zákona o DPH a daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021, byl aktualizován dokument Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku. Obsahuje základní údaje o registraci k DPH a dalších povinnostech pro osoby povinné k dani, které jsou neusazené v České republice. Zvýšená pozornost je věnována zasílání zboží a povinnostem s tím spojených, především při prodeji prostřednictvím internetu osobám v ČR, pro které takové pořízení zboží není předmětem daně.

 

 

 

Image7168

 

Ministerstvo financí informuje, že na základě novely zákona o kompenzačním bonusu budou moci čerpat tento bonus i podnikatelé v úpadku. Podnikatel bude moci zpětně získat podporu na základě podání žádosti i prostřednictvím online formuláře za všechna bonusová období najednou. Při splnění stanovených podmínek mohou žádat o kompenzační bonus i provozovatelé taxislužeb za období od 22. října do 18. ledna, přičemž lhůta pro podání žádosti končí v úterý 2. února 2021. Ministerstvo financí dále uvádí, že i sezónní podnikatelé, kteří nesplňují test majoritních příjmů, mají nárok na kompenzační bonus, samozřejmě opět při splnění určitých podmínek.

 

 

Dodáváme ještě, že OECD vydala doporučení, které se týká pandemie COVID-19 a jejího vlivu na problematiku transferového oceňování. Toto doporučení je zaměřeno na čtyři hlavní oblasti, kterými jsou: analýza srovnatelnosti, ztráty a alokace specifických nákladů souvisejících s nemocí COVID-19, vládní programy podpory a předběžná cenová ujednání.

Image7167

 

I v tomto čísle uvádíme strukturu novin, kterou si můžete prohlédnout v následující části.

Významné legislativní změny, kterými byl doprovázen začátek roku 2021, jsou shrnuty v rubrice To nejdůležitější z legislativy, ve které uvádíme:

  • zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony v souvislosti s paušální daní,
  • zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,
  • zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony,
  • vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů,
  • stručný přehled dalších významných přepisů účinných od 1. 1. 2021.

Za první měsíc tohoto roku bylo zveřejněno sedm Finančních zpravodajů, jejichž obsah je stručně popsaný v sekci Z finančního zpravodaje.

V rubrice Nepřehlédněte informujeme o vzorech daňových formulářů, které jsou platné pro rok 2021.

Tento měsíc se v rubrice Nezapomeňte na termíny zaměříme na lhůty, které se týkají ročního zúčtování záloh na daň, prohlášení poplatníka k dani a podání daňového přiznaní k dani silniční.

Prostřednictvím rubriky Naši odborníci bychom Vám rádi představili odborníka na účetnictví a daně, který pravidelně odpovídá na dotazy našich klientů, které jsou nám zasílány prostřednictvím listárny.

Jaké jsou odpovědi na různé otázky, které Vás zajímají v rámci účetní nebo daňové praxe? S některými z nich Vás seznámíme právě v rubrice Otázky měsíce a jsou jimi:

  • Obrat pro účely DPH
  • Paušální daň

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 01/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.