Daňové noviny 10/2020

Datum publikace:26.10.2020

Vážení čtenáři, 

dpl_2020-10_tt_noviny

věděli jste, že v listopadu 1494 byla publikována první kniha moderního podvojného účetnictví, jejímž autorem byl františkánský mnich Luca Pacioli, dodnes považovaný za zakladatele účetnictví? A právě  díky této události se slaví Mezinárodní den účetních, který připadá na úterý 10. listopadu. A proto jsme si v tento den pro Vás připravili Den daňové pohotovosti, o kterém se dočtete více právě v daňových novinách.

Kromě této zajímavosti Vám přinášíme i informaci o tom, že vláda vzhledem k aktuální situaci schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Tento odklad se tedy týká nejen stávajících oborů, ale i těch, které dosud tržby evidovat nemuseli. Nicméně podnikatelé mohou i nadále své tržby tímto způsobem evidovat dobrovolně. Návrh tohoto zákona projedná Poslanecká sněmovna.

 

 

 

 

 

 

Image3741

 

Mezi další ekonomická opatření, která vláda v souvislosti se šířením koronaviru zavedla, patří:

 • Prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus A do konce tohoto roku.
 • Schválení návrhu novely zákona o státní záruce, který prodlužuje program COVID III tak, aby bylo možné rychlé úvěrování nejen provozních, ale i investičních nákladů firem. Jak uvádí ministryně financí Alena Schillerová, bude se jednat o jeho prodloužení až do konce roku 2021, přičemž v současnosti tento záruční program kryje úvěry poskytnuté do konce tohoto roku.
 • Přijetí liberačního balíčku, který je podrobně popsán ve Finančním zpravodaji č. 22/2020.
 • Schválení návrhu zákona pro obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kterých činnost byla omezená nebo zakázána.

 

 

Vláda také schválila návrh věcného záměru zákona o účetnictví, který má reagovat na mezinárodní trendy a rozvoj IT technologií v oblasti účetnictví. V rámci tohoto záměru se navrhuje například rozšíření použití mezinárodních účetních standardů, digitalizace účetnictví a jeho procesů nebo vymezení základních účetních zásad a pojmů přímo v zákoně. Má přinést moderní a systémovější přístup v účetnictví Image6069

 

Image5770

 

V daňových novinách Vás tento měsíc, kromě již výše zmíněného, seznámíme s různými aktuálními informacemi, které se týkají daní a účetnictví. V následující části přinášíme přehled témat, která jsou součástí říjnových novin.

V první rubrice To nejdůležitější z legislativy uvádíme významné předpisy, které byly přijaty za poslední měsíc. Konkrétně se jedná o:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu
 • Usnesení vlády České republiky č. 1078 a č. 1079 o přijetí krizového opatření
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním a některé další zákony.

Ministerstvo financí České republiky za poslední měsíc vydalo pět Finančních zpravodajů, o kterých se více dozvíte v části Z finančního zpravodaje. Součástí jsou:

 • Sdělení ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na mnohostranné úmluvy o provádění opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvy mezi Českou republikou a vybranými zeměmi
 • Pokyn č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
 • Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Můžete se také těšit na Den daňové pohotovosti pro všechny, o kterém se více dozvíte v rubrice Nezapomeňte na termíny a na nové publikace týkající se problematiky účetních závěrek pro rok 2020, které pro Vás postupně připravuje náš redakční tím v sekci Připravujeme.

Představujeme vám i rubriku Daňová TV – nastudujte s Bc. Tomášem Krůlem chystané změny v zákoně o DPH a daňovém řádu pro rok 2021.

V rubrice Otázky měsíce jsou vybrány nejzajímavější otázky z daňové oblasti, které vycházejí z Vaší praxe a odpověděli na ně naši odborníci. Tento měsíc jsou to:

 • Osvobozený prodej pronajímané nemovité věci
 • Registrace osoby povinné k dani za identifikovanou osobu při poskytnutí služby osobě povinné k dani na Slovensku

Nakonec uvádíme i novinky z našeho vnitřního firemního prostředí. Jednou z nich je, že jsme do našeho redaktorského týmu přivítali novou posilu, o které se můžete více dozvědět v poslední rubrice Z kuchyně DPL.

 

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 10/2020

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.