Daňové noviny 11/2020

Datum publikace:26.11.2020

Image6848

Vážení čtenáři,

 

tento měsíc Vám v daňových novinách přinášíme informaci o tom, že Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček 2021, který obsahuje návrh daňových změn. Mezi tyto změny patří například návrh stravenkového paušálu, možnost snížení daňového základu v případě daně z příjmů o výdaje spojené s bojem proti šíření koronaviru, mimořádné odpisy hmotného majetku pořízeného v 2020 a 2021 nebo snížení spotřební daně z motorové nafty.

 

 

 

 

 

 

DN11

 

K daňovému balíčku byl připojen i návrh o zrušení superhrubé mzdy, který byl také schválen Sněmovnou. Tento návrh mění způsob výpočtu daně z příjmů a to tak, že nově se bude zdaňovat hrubá mzda sazbou 15 %. Příjmy nad 141 764 Kč měsíčně se budou zdaňovat sazbou ve výši 23 %. Poslanci dále schválili zvýšení daňové slevy na poplatníka ze současných 24 840 Kč na 34 125 Kč.

 

 

Senátem prošel také návrh na zavedení paušální daně, která přinese živnostníkům a dalším OSVČ určité zjednodušení jejich daňové a odvodové povinnosti. Paušální platba ve výši 5 469 Kč měsíčně bude totiž zahrnovat daň z příjmů, zdravotní pojistné a minimální sociální pojistné. Paušální daň bude dobrovolná a budou ji moci využít podnikatelé neregistrovaní k DPH s ročním příjmem z podnikání do 1 milionu Kč.  DN112

 

V následující části uvádíme přehled jednotlivých rubrik, které jsou součástí listopadových daňových novin.

Rubrika To nejdůležitější z legislativy zahrnuje vybrané předpisy, které byly přijaty za uplynulý měsíc. Jedná se o:

 • zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení vlády č. 471/2020 Sb.

V listopadu byly Ministerstvem financí vydány čtyři Finanční zpravodaje, se kterými se můžete blíže seznámit v rubrice Z finančního zpravodaje, jejíž součástí jsou sdělení ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou republikou a:

 • Slovenskou Federativní Republikou a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
 • Finskou republikou,
 • vládou Francouzské republiky, 
 • Lichtenštejnským knížectvím.

V sekci Z koordinačního výboru jsou uvedeny zápisy z těchto výborů, v rámci kterých Vám přinášíme kompletní znění vybraného příspěvku z oblasti daně z přidané hodnoty uzavřeného bez rozporu ke dnu 29. 10. 2020, kterým je:

 • Nárok na odpočet daně při poskytování služeb ve vztahu k vývozu

V části Nezapomeňte na termíny jsou zmíněny termíny pro vybrané daňové povinnosti, které Vám chceme v prosinci připomenout, a jsou jimi:

 • splatnost spotřebních daní
 • přihláška k registraci plátce DPH
 • placení zálohy na daň z příjmů

Řešením různých problémů z oblasti daní a účetnictví, které vyplývají z Vaší praxe, se zabývá právě rubrika Otázky měsíce. Tento měsíc jsme pro Vás vybrali:

 • Nájem bytu jako daňový výdaj
 • Poskytnutí daru
 • Paušální výdaj na auto

V rubrice Z kuchyně DPL s potěšením oznamujeme, že náš kolektiv nově obohatila Petra Lukešová, která je naší obchodní zástupkyní.

Nakonec přinášíme kompletní informace k opatřením vlády České republiky v souvislosti se šířením koronaviru v České republice. Daně pro lidi Vám pomáhají ve Vaší práci každý den. Stejné je to i nyní, kdy vyvíjíme ještě větší úsilí, abychom Vám přinášeli aktuální informace. Výběr toho nejzajímavějšího naleznete ZDE.

 

 DOPORUČUJEME

Image6851 (1)

 

 

E-book:

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020

Nepřehlédněte Novou e-knihu: Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020 od špičkové autorky DOC. Ing. Hany Březinové, CSc.

 

 

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 11/2020

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.