Daňové noviny 12/2020

Datum publikace:21.12.2020

dpl_2020-12_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

úvodem bychom Vám chtěli popřát krásné prožití vánoční svátků. Děkujeme za Vaši přízeň a zájem o naše služby i produkty. Přejeme Vám hodně (nejen) mzdových a personálních úspěchů v roce 2021!

Poslední vydání Daňových novin za rok 2020 přináší různé zajímavé novinky a změny, se kterými bychom Vás rádi seznámili ještě před vstupem do nového roku. Mezi tyto novinky patří například i to, že k dispozici je aktualizovaná verze aplikace a taky tiskopis žádosti pro čtvrté bonusové období, za které je možné žádat o kompenzační bonus. Toto období je stanoveno od 14. 12. do 24. 12. 2020 a žádost je nutné podat nejpozději do 25. 2. 2021.

 

 

 

Image6802

 

Parlament ve stavu legislativní nouze schválil novelu zákona o spotřebních daních, jejímž cílem je zmírnění dopadů koronavirové krize na pivovary. Tato novela jim totiž umožňuje vrátit nespotřebované pivo určené k likvidaci nebo přepracování, ze kterého již byla odvedena spotřební daň, do režimu podmíněného osvobození. Pro vrácení je nutné tuto skutečnost doložit správci daně.

 

 

Na portálu Finanční správy byla zveřejněna Informace k určení lhůty pro stanovení daně v případě vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu. Účelem jejího vydání je zvýšení právní jistoty poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob.

Připomínáme ještě, že OSVČ musí oznámit přistoupení do paušálního režimu, a to prostřednictvím formuláře, který je nutné vyplnit a předat místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 11. ledna 2021.

Image6798

 

Součástí prosincových novin je ještě mnoho dalších zajímavých novinek, jejichž stručný náhled je zobrazen v následující části.

V rubrice To nejdůležitější z legislativy najdete vybrané předpisy s krátkým popisem, které nabývají účinnost 1. ledna 2021. Konkrétně zde zmíníme:

  • Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. a další související zákony
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  • Vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty, daň z hazardních her
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

V sekci Z Finančního zpravodaje Vám přinášíme přehled Finančních zpravodajů, které byly za uplynulý měsíc publikované Ministerstvem financí.

Část Nezapomeňte na termíny v sobě zahrnuje termíny a lhůty, které jsou spojeny se sestavováním účetní závěrky, jejím ověřením, schválením či zveřejněním.

V rubrice Naši odborníci se můžete seznámit s odborníky z daňové i účetní oblasti, kteří jsou velmi důležitou součástí našeho portálu a díky kterým Vám můžeme poskytovat odborné a aktuální informace.

Dále bychom Vám prostřednictvím rubriky Daňová TV – Nepřehlédněte rádi připomněli, že na našem portálu můžete najít dvě videoškolení související se změnami od 1. ledna 2021, které připravil náš odborník a Váš oblíbený autor pan Bc. Tomáš Krůl, zabývají se novelou:

  • zákona o dani z přidané hodnoty
  • daňového řádu

Pokud se chcete dozvědět, na čem momentálně na redakci pracujeme, určitě nepřehlédněte rubriku Připravujeme.

Jaká jsou řešení nejzajímavějších dotazů, s kterými se setkáváte v praxi? To se dočtete v rubrice Otázky měsíce, v rámci které jsou vybrány následující otázky:

  • Online vzdělávání a stanovení místa plnění pro účely DPH
  • Přijetí peněz za účelem jejich úhrady jiné služby

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 12/2020

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.