Daňové noviny 2/2021

Datum publikace:25.02.2021

dpl_2020-02_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

 

pojďte se spolu s námi začíst do únorových Daňových novin, v rámci kterých jsme si pro Vás připravili různé zajímavé novinky, které přinesl uplynulý měsíc.

Vláda schválila nový kompenzační bonus, který bude navýšen na 1 000 Kč denně, a bude ho moci čerpat širší okruh subjektů. Bude tedy určen pro všechny podnikatele, kteří byli v důsledku pandemie poškození (nejen pro ty, kterých se týkají vládní omezení). Na uplatnění nároku se bude posuzovat, zda pokles tržeb z prodeje zboží a služeb činí alespoň 50 % oproti stavu před pandemií. Po dokončení legislativního procesu by měl nový kompenzační bonus platit zpětně od 1. února 2021.

 

 

 

DN2_1

VKromě toho, dojde také k dalším změnám, kterými jsou zavedení příspěvku 370 pro lidi v karanténě, prodloužení programu Antivirus či sloučení jednotlivých dotačních programů do jednoho plošného programu, a to také za období od 1. února.

 

 

Dne 15. února vláda schválila i novelu zákona o státním rozpočtu pro rok 2021, přičemž by podle ní mělo dojít k poklesu příjmů o 102,7 mld. Kč, nárůstu výdajů o 77,3 mld. Kč a výsledný schodek rozpočtu by měl činit 500 mld. . To je ovlivněno zejména snížením daňového zatížení zaměstnanců, změnami v oblasti rozpočtového určení daní ve prospěch samospráv, výdaji spojenými s poskytováním vládní pomoci v souvislosti s pandemií v rámci různých programů, odměnami zdravotníkům, pokrytím nákladů na testování či nákup vakcín DN2_2

Informujeme ještě, že Generální finanční ředitelství vydalo informaci, která upozorňuje na snížení sazby DPH od 1. ledna v případě zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití spolu s upřesněním definice komunálního odpadu a také informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů. Finanční správa zas upozorňuje na to, co je rozhodující při posuzování nároku na uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb a také vydala informaci k některým generálním pardonům ministryně financí a k potvrzování bezdlužnosti poplatníkům.

banner_mojebonusy

Stručný přehled dalších důležitých informací, které uvádíme v únorových novinách, je zobrazen v následující části.

Rubrika To nejdůležitější z legislativy v sobě ukrývá nejnovější předpisy z účetní či daňové oblasti, kterými tento měsíc jsou:

  • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o evidenci skutečných majitelů

V únoru Ministerstvo financí vydalo několik Finančních zpravodajů, s jejichž obsahem se seznámíte v části Z finančního zpravodaje.

Tento měsíc byl zveřejněn i zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR, který je blíže popsán právě v rubrice Z koordinačního výboru. Zápis obsahuje dva příspěvky uzavřené bez rozporu, a to konkrétně:

  • Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem
  • Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál

Jaké další užitečné informace přibyly za uplynulý měsíc na našem portálu, se dozvíte právě v části Nepřehlédněte.

V tomto čísle Daňových novin Vás v rubrice Naši odborníci opět seznámíme s jedním z našich autorů, který je velmi důležitou součástí našeho portálu zejména proto, že poskytuje klientům poradenství ve všech formách daňové pohotovosti.

Nezapomeňte ani na rubriku Otázky měsíce, ve které jsme vybrali zajímavé dotazy klientů, na které odpověděli naši odborníci. Otázky se týkají problematiky:

  • Covid nájemného – zdanění a analytické účty
  • Nájmu rodinného domu a úpravy odpočtu daně

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 02/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.