Daňové noviny 5/2021

Datum publikace:28.05.2021

dpl_2020-05_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

i tento měsíc Vám přinášíme přehled nejdůležitějších aktualit z daňové či účetní oblasti, upozorňujeme na novinky, které přibyly na našem portálu, doporučujeme zajímavé odborné články a přinášíme i řešení situací, se kterými se setkáváte ve Vaší praxi. Neváhejte tedy a pojďte se spolu s námi začíst do nejnovějšího vydání Daňových novin.

Vláda prodloužila rozhodné období, za které je možné čerpat dotaci z programu COVID – 2021, a to konkrétně od 11. ledna do 9. května 2021. Daný program už má i notifikaci Evropské unie, a mohlo tak začít vyplácení dotací. Do konce května také pokračuje program COVID – Nepokryté náklady. Vládou byl schválen i návrh Národního plánu obnovy, jehož prostřednictvím by mělo dojít k oživení ekonomiky po krizi spojené s pandemií a k modernizaci českého hospodářství.

 

 

 

DN-5-1

Celní správa informuje, že od 1. července 2021 se výrazně změní podmínky pro dovoz zásilek do 22 EUR. Takové zásilky jsou osvobozeny od DPH, avšak nově bude platit, že všechny zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná a které přijdou do EU zpoza jejích hranic, budou podléhat DPH. V případě zásilek do hodnoty 150 EUR bude nutné podat celní prohlášení elektronicky (aplikace eCeP), na základě kterého bude DPH vyměřené. Osvobození od cla však do této hodnoty zůstává zachováno.

 

 

Ve třetím čtení byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh novely zákona o státní sociální podpoře, součástí kterého jsou i určité změny ZDP. Konkrétně se jedná o:

  • zrušení maximální hranice hodnoty daňového bonusu, která činí 5 025 Kč měsíčně, a
  • o navýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 22 315 Kč ročně a na třetí a každé další dítě na 27 835 Kč.

Tyto změny by měly být použity již pro zdaňovací období roku 2021

Dodáváme ještě, že GFŘ vydalo informaci k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období a také, že se prodlužuje lhůta pro osvobození od DPH a cla v případě dovozu zboží nezbytného v boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, a to do 31. prosince 2021.

DN-5-2

 

banner ZPL+

V následující části přinášíme přehled témat, která jsou součástí květnových novin.

V první rubrice To nejdůležitější z legislativy uvádíme významné předpisy, které byly přijaty za poslední měsíc. Konkrétně se jedná o:

  • nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci,
  • vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek,
  • nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021,
  • zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
  • sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.

V sekci Z Finančního zpravodaje Vám přinášíme přehled Finančních zpravodajů, které byly za uplynulý měsíc publikované Ministerstvem financí.

V části Nepřehlédněte se dozvíte více například o e-knize, kterou si můžete nově zakoupit, o komentáři, který jsme pro Vás zpracovali, a o dalších zajímavých novinkách, které na náš portál za uplynulý měsíc přibyly.

Prostřednícím rubriky Nezapomeňte na termíny upozorňujeme na povinnost podat správci daně oznámení CRS (GATCA) a oznámení FATCA.

A co nové pro Vás na redakci chystáme? To se dočtete právě v rubrice Připravujeme.

Na řešení nejzajímavějších dotazů, s kterými se setkáváte v praxi, se můžete podívat v sekci Otázky měsíce, v rámci které jsou vybrány následující otázky:

  • Nákup antigenních testů a daňová uznatelnost
  • Přemístění hmotného majetku do jiného členského státu, nájem

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 05/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.