Daňové noviny 8/2020

Datum publikace:27.08.2020

Vážení čtenáři, 

dpl_2020-08_tt_noviny

V důsledku pandemie COVID-19, byla přijata směrnice COVID-19 DAC. Ta posouvá lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6 přibližně o 6 měsíců.

Zároveň ministerstvo financí připravuje návrh nařízení vlády, které by mělo prodloužit lhůty pro oznamování, a to v souladu s prodloužením lhůt schváleným na úrovni EU.

 

 

 

 

 

 

 

kamion-obrázok

 

Od září 2020 nabude účinnosti zákon měnící DPH, ZDP, správu daní i jiné zákony. Zákon implementuje některé evropské směrnice v oblasti daní a také problematiku známou jako DPH Quick fixes. Změny se týkají: zjednodušení u konsignačních (call-off) skladů, řetězových transakcí, podmínek pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie (JČS EU) a prokazování přepravy.

 

 

Od 15. září nabude účinnosti také nový zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, č. 335/2020 Sb. Daňoví poplatníci budou tak mít nové nástroje na ochranu proti dvojímu zdanění.

spoločne-obrázok

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.