Daňové noviny 8/2021

Datum publikace:23.08.2021

dpl_2020-08_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

 

v srpnovém vydání Daňových novin se můžete opět dočíst o nejdůležitějších změnách a legislativě, která byla schválena během uplynulého měsíce. Jednou z novinek, o které bychom Vás rádi informovali, je to, že Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních, která přináší v rámci spotřebních daní efektivnější propojení celních režimů s daňovým systémem. Další významnou změnou je také zavedení celoevropského elektronického systému e-VDO, který je určen pro monitoring pohybu zboží ve volném daňovém oběhu. Pro daňové subjekty tyto změny znamenají eliminaci administrativní náročných postupů v rámci platby spotřebních daní a správci daně zas budou moci efektivněji sledovat a kontrolovat pohyb daných výrobků, což bude mít za následek snižování daňových úniků. Účinnost novely se navrhuje k 1. 11. 2022 a k 13. 2. 2023.

 

 

 

 

DN-8-1

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že kraje mohou do 29. října 2021 žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+. Podpora je určena pro provozovatele prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, kteří ji mohou dostat až ve výši 100 000 Kč. Tato dotace může být využita například na mzdy, nájem, vytápění či osvětlení. Oznamujeme ještě, že byla zveřejněna nová výzva z programu COVID – Kultura, přičemž žádosti je možné podávat do 22. září 2021. Také podnikatelé, kteří byli zasaženi tornádem, mohou v nové výzvě v rámci programu Nemovitosti získat příspěvek na obnovu poškozených provozoven až do výšky 35 milionů Kč. Podávání žádostí bylo spuštěno 16. srpna.

 

 

Zákonem č. 285/2021 Sb. došlo k určitým změnám zákona o daních z příjmů. První je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, druhou změnou je zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě ve výši 5 025 Kč. Finanční správa na svém portálu vydala k dané problematice informaci. Kromě toho, FS vytvořila také rubriku otázek a odpovědí, které se týkají zvláštního režimu jednoho správního místa, přičemž tam najdete i další důležité informace či dokumenty ke stažení.

Na závěr už jen dodáváme, že podávání žádostí o kompenzační bonus již bylo ukončeno. Finanční správa od jeho prvního spuštění v roce 2020 vyřídila 2,4 milionu žádostí (z čehož tvořily žádosti o nový kompenzační bonus v roce 2021 víc než půl milionu) a vyplatila bonusy ve výši téměř 44 miliard korun.

DN-8-2

 

 

Podívejte se společně s námi, co další jsme si pro Vás v novinách připravili.

Nenechte si ujít nejnovější legislativní novinky, které Vám stručně popisujeme právě v rubrice To nejdůležitější z legislativy:

  • Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o občanských průkazech

Obsahem rubriky Nepřehlédněte jsou další důležité a aktuální informace, které se týkají oblasti daní i účetnictví.

V části Připravujeme se dozvíte, co nového pro Vás chystáme v následujících měsících.

Na jaké termíny a povinnosti si dát v září pozor? To přináší rubrika Nezapomeňte na termíny.

Nezapomeňte ani na část Naši odborníci, ve které bychom Vás rádi blíže seznámili s dalším z našich autorů, který pravidelně přispívá na náš portál odbornými články či autorsky zpracovanými judikáty.

Tentokrát v části Otázky měsíce přinášíme řešení dotazů z praxe, které jsou spojeny s:

  • dodáním zboží do jiného členského státu,
  • darem fyzické osobě postižené tornádem.

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 08/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.