Daňové noviny 9/2020

Datum publikace:28.09.2020

Vážení čtenáři, 

dpl_2020-09_tt_noviny

říjen se sebou přináší nejen změnu letního času na zimní, která tentokrát nastane v neděli 25. 10. posunutím z 3:00 hodin na 2:00 hodiny, ale i zajímavé novinky z oblasti legislativy.

Jednou z nich je, že 1. října nabude účinnost zákon, kterým se novelizuje zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrových družstvech. Mezi nejvýznamnější změny patří posílení ochrany klientů v případě přeměny či jiné dispozice s obchodním závodem banky, poskytnutí řešení v rámci komplikací, které jsou spojené s odnímáním bankovní licence a také změny technického charakteru s cílem ulehčení výkladu ustanovení zákona. Od 25. 9. je také účinné nařízení vlády, které se týká prodloužení lhůt při automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání v důsledku pandemie COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Image5753

 

Vláda dále rozhodla o prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus v režimech A a B, a to až do 31. října. Také připomínáme, že do tohoto data mohou plátci DPH, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, podat přihlášku ke skupinové registraci, přičemž pokud to stihnou do daného termínu, skupina bude zaregistrovaná s účinností od 1. 1. 2021.

 

 

Poslanecká sněmovna 15. 9. přijala návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Toto zrušení bude platit se zpětnou účinností pro ty nemovitosti, kterých nabytí podléhalo povinnosti podat daňové přiznání do 31. března 2020. Sněmovnou byl též přijatý pozměňovací návrh, v rámci kterého se sníží limit pro odčítání zaplacených úroků z úvěrů pro bytové potřeby uzavřených po 1. lednu 2021 od základu daně z příjmů z 300 000 Kč na 150 000 Kč.

 

 

Image5752

Lucia Molnárová
Daně pro lidi

Image5024

Poznámky pod čarou:

Související články

Související aktuality

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.