Daňové noviny 9/2021

Datum publikace:28.09.2021

dpl_2020-09_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

tento měsíc bychom Vás v našich Daňových novinách rádi informovali například o tom, že 14. 9. 2021 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH a novelu celního zákona. K dokončení legislativního procesu je ještě nutný podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů. Předpokládá se, že novela bude účinná od 1. 10. 2021. Dojde tak k významným změnám v oblasti elektronického obchodování, vybírání DPH i u zásilek nízké hodnoty a v oblasti podávání celního prohlášení. Generální ředitelství cel vydalo k změnám bližší informace, které jsou dostupné na stránce www.celnicka.cz, a kromě toho informace, které byly k dané problematice zveřejněny již dřív, najdete i na portále Finanční správy či Celní správy.

 

 

 

 

DN9_1

Ministerstvo financí předložilo návrh zákona, který implementuje novelu směrnice o správné daňové spolupráci – směrnici DAC 7. Navrhuje se rozšíření stávajícího rámce mezinárodní automatické výměny informací o oblast digitální ekonomiky, což by mělo přispět k posílení mezinárodní spolupráce v rámci boje proti daňovým únikům. Provozovatelé digitálních platforem budou muset vybrané informace oznamovat jednou ročně Specializovanému finančnímu úřadu, a to do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok. Kromě toho návrh obsahuje ustanovení o možnosti daňových orgánů členských států provádět společnou daňovou kontrolu. Navrhuje se účinnost od 1. ledna 2023, v případě společné daňové kontroly od 1. ledna 2024.

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že malé a střední podniky mohou žádat o dotaci na svou digitalizaci v rámci výzvy ICT a sdílené služby – Digitální podnik, kdy je na jeden projekt možné získat až 10 mil. Kč. Finanční podpora je určená na digitální transformaci, logistické a skladové technologie, vnitropodnikovou konektivitu i kybernetickou bezpečnost podniků. Agentura pro podnikání a inovace bude žádosti přijímat do 15. listopadu 2021.

Dodáváme ještě, že Celní správa ČR přistupuje v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu od 1. 9. 2021 ke změně správní praxe při posuzování běhu lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně a že Hospodářská komora navrhuje zvýšení limitu, do kterého není nutné v případě dohod o provedení práce odvádět sociální a zdravotní pojištění na 15 tis. Kč.

DN9_2

 

 

V Daňových novinách Vám i tento měsíc přinášíme zajímavé rubriky, které jsou blíže popsány v části níže.

Připravili jsme pro vás stručný přehled nově přijatých předpisů, z nichž jsme v sekci To nejdůležitější z legislativy vybrali následující:

 • vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
 • nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu,
 • zákon o elektronizaci zdravotnictví,
 • nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů.

Od posledního vydání Daňových novin Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj číslo 31/2021, jehož obsahem je rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události a jeho kompletní znění je uvedeno v rubrice Z Finančního zpravodaje.

V části Daňová TV popisujeme nová videoškolení, která se týkají

 • daňové kontroly,
 • aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • obchodovaní se zbožím za použití elektronického rozhraní,
 • zvláštních režimů jednoho správního místa.

V rubrice Nepřehlédněte připomínáme další zajímavé příspěvky, kterými jsou například nová vnitřní směrnice, sdělení různých institucí ČR či autorsky zpracované judikáty a v části Připravujeme se dočtete o tom, co přibude na náš portál v nejbližších dnech.

Prostřednictvím rubriky Nezapomeňte na termíny bychom Vás rádi upozornili na důležité termíny, které s sebou přináší následující měsíc.

V jedné ze závěrečných částí novin Otázky měsíce přinášíme řešení problémů z praxe, se kterými se setkáváte, přičemž tentokrát se zaobíráme problematikou:

 • restaurátorských prací,
 • budovy, její oprav a jejího pronájmu.

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 09/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.