Daňové noviny 10/2018

Datum publikace:29.10.2018

tt_noviny-dpl-10-2018

Vážení čtenáři,

I tento podzim nás doběhl posun času o jednu hodinu. Zdá se ale, že střídání času v Evropské unii skončí. Standardním časem je čas, který platí v zimním období. Poslední povinná změna ze zimního na letní čas by se uskutečnila v neděli 31. března 2019. Členské státy, které by poté chtěly trvale přejít na zimní čas, to budou moci udělat při poslední změně letního času na zimní v neděli 27. října 2019.

I na daně/ích pro lidi máme pro Vás pár tipů na novinky: Koordinační výbor je jednání mezi Komorou daňových poradců ČR a zástupců státní správy, na kterém se snaží daňoví poradci státní správě předestřít určitý daňový výkladový problém. Výsledkem jednání je zápis obsahující popis dané problematiky, který je veřejně dostupný na stránkách Finanční správy v sekci Daně / Příspěvky KV KDP, a kdokoliv se tak s ním může seznámit. My jsme tyto zápisy zadělili/přidali na naši webstránku, takže si je můžete vyhledat dle čísla jednání, data jednání, či zákona, kterého se nejvíc týkají.

Jedním z důležitých výstupů pro správné účtování jsou tzv. účetní souvztažnosti. Jedná se o přehled seřazený podle jednotlivých analytických a syntetických účtů. U plateb, které jsou označeny jako ostatní, je možné evidovat souvztažné účty. My jsme je na DPL prakticky propojili s českými účetními standardy.

V následujícím měsíci Vám na webstránku „nasypeme“ i aktuální účetní závěrky pro podnikatele i neziskové organizace.

Přejeme příjemné čtení…

 

Daně pro lidi

Eva Rosinová

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související příklady z praxe

Související vzory smluv

Funkcie

Partneři