Daňové noviny 1/2019

Datum publikace:01.02.2019

tt_noviny-dpl-01-2019

Vážení čtenáři,

i v únoru nás čeká mnoho změn. V první řadě nezapomeňte do 15. 2. učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018.

Začátkem února 2019 nabude účinnosti novela trestního zákoníku. Jde o 46 bodů změn. Za pozornost v této souvislosti stojí především trestný čin maření spravedlnosti upravený ustanovením § 347a, který novela zavádí. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo pro účely zahájení řízení před soudem nebo trestního řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

Také dochází k drobné, 3 bodové novele zákona o spotřebních daních, která upravuje nárok na vracení spotřební daně zemědělským podnikatelům. Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 4/2019. Je zde upravena výše vracené daně na 9 500 Kč / 1000 l minerálních olejů pro vybrané zemědělské činnosti.

Dne 9. února 2019 vstoupí v účinnost Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků. Lékárníci budou muset od 9. února 2019 ověřovat pravost všech vydaných léků. Každá krabička ponese speciální jedinečný kód, který bude uložený v celoevropském úložišti.

Přiznat daně z příjmů musí každoročně statisíce Čechů. Daňové přiznání, které budete letos, tedy v roce 2019 vyplňovat, se týká zdaňovacího období za rok 2018. Abychom vám usnadnili práci, připravili jsme je pro vás v rubrice Formuláře.

Daně pro lidi

Eva Rosinová

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související vzory smluv

Související články

Funkcie