Daňové noviny 3/2019

Datum publikace:28.3.2019

tt_noviny-dpl-03-2019

Vážení čtenáři,

nejchladnější duben byl zaznamenán v roce 1839, kdy činila průměrná teplota 4,8 °C a naopak nejteplejší duben byl v roce 1800. Jaký bude letos, ještě nevíme. Ale jisté je, že od 1. dubna nabude účinnosti Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní č. 26/2019 Sb. Stanoví se zde pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.

Dochází také ke změnám vyhlášky o registraci vozidel. Tady se mění forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky. Nové přílohy č. 8, 10, 17 jednají o způsobu zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla, vzoru technického průkazu silničního vozidla a vzoru žádosti o vydání tabulky s registrační značkou.

Zákon o směnárenské činnosti, který bude účinný od 1. 4. 2019 ruší povinnost vydávat písemnou předsmluvní informaci klientovi, ale pouze u transakcí do 1 000 eur. Kurzovní lístek a finální doklad budou muset obsahovat podrobnou informaci o právu na zrušení obchodu a o způsobu odstoupení, to vše v českém a anglickém jazyce. Bude upravena i podoba kurzovního lístku a informace, které na něm musejí být. Zákon také stanovuje pořadí zobrazených kurzů.

 

Daně pro lidi

Eva Rosinová

Poznámky pod čarou:

Související články

Související interní směrnice

Související videa

Související vzory smluv

Funkcie

Partneři