Daňové noviny 4/2019

Datum publikace:26.04.2019

tt_noviny-dpl-04-2019

Vážení čtenáři,

květen bude docela rušný. Od 1. 5. 2019 se zdanění ostatních příjmů srážkovou daní nebude odvíjet od pevné hranice, ale bude navázáno na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Limit rozhodný pro povinnou účast poplatníka na nemocenském pojištění se zvyšuje ze současných 2 500 Kč na 3000 Kč. U dohod o provedení práce žádná změna limitu nenastane, situace zůstává stejná jako dosud.

Od 20. května 2019 se bude používat pro cigarety a tabák určený k balení cigaret kód, který zavádí Evropská unie s cílem zamezit pašování a padělání tabákových výrobků. V evropských volbách, které u nás proběhnou v pátek 24. a sobotu 25. května, občané vyberou celkem 705 poslanců, z toho 21 za ČR, kteří je budou zastupovat v příštím volebním období Evropského parlamentu až do roku 2024.

Po hektickém období daňových přiznání vám kromě nových článků, příkladů z praxe, v úterý dopoledne a ve středu zase odpoledne poskytneme telefonické poradenství z oblastí daní a účetnictví. V e-shopu si můžete zakoupit aktuální účetní souvztažnosti pro podnikatele s počtem strán 161. S ucelenou řadou souvztažností, souhrnnými příklady a s obsahovým vymezením syntetických účtů, čtenář získá komplexní přehled o účtování, který může efektivně využít při práci.

Přejeme poučné čtení.

Daně pro lidi

Eva Rosinová

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související interní směrnice

Související články

Funkcie

Partneři

--%>