Daňové noviny 9/2019

Datum publikace:27.09.2019

tt_noviny-dpl-09-2019

Vážení čtenáři,

barvy léta se již mísí s barvami podzimu. Teplé slunné dny střídají poměrně chladné noci zakončené mlhavými rány. A máme tady babí léto.

V legislativě daňové se nám toho ale moc nezmění. Od 1. října se mění § 412a insolvenčního zákona. Doplňuje se odstavec 6, který zní: „Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.“

Od 1. 1. 2020 dochází mimořádně ke zvýšení důchodů o jednotnou částku tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn zvýšení základní výměry důchodu a úhrnu zvýšení procentní výměry důchodu a této částky činil u průměrného starobního důchodu 900 Kč. Tuto změnu inicioval zákon č. 244/2019 Sb., kterým se od 30. září mění důchodové pojištění.

V dnech 17. a 18. října  zasedá Evropská rada. Vedoucí představitelé budou jednat o dlouhodobém rozpočtu EU. Lídři budou také diskutovat o opatřeních v návaznosti na strategickou agendu a o prioritách EU na období 2019–2024.

Na vylepšování Vašeho portálu Daně pro lidi neustále pracujeme. Budeme se těšit na další zajímavé podněty od Vás k našemu zlepšení.

Daně pro lidi

Eva Rosinová

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

--%>