Daňové noviny 11/2019

Datum publikace:25.11.2019

tt_noviny-dpl-11-2019

Vážení čtenáři,

Už ani ne za měsíc, 15. prosince 2019, vstoupí v platnost nový jízdní řád na rok 2020. Nabídka spojů se výrazně rozšíří. Do Berlína zamíří rychlovlak Railjet, více vlaků pojede do Polska a Rakouska a zahustí se provoz na několika vnitrostátních linkách. Tak ušetříme pár hodin týdne a zbude nám čas na důležitější věci…

Účetní závěrka je vyvrcholením celého účetního období. Její součástí je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a pro velké a střední účetní jednotky také přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Vybrané účetní jednotky sestavují oba přehledy vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející období splní obě hodnoty pro povinný audit účetní závěrky. Abyste sestavili účetní závěrku správně a ušetřili čas při jejím sestavování, připravili jsme pro Vás nejen články, které jistě pomohou.

Některé novinky spojené s EET začaly platit již od listopadu. Na účtenkách je opět nutné uvádět DIČ, které ale nesmí obsahovat rodné číslo poplatníka, a EET je omezena na tržby inkasované na území ČR. Klíčové změny odstartují 1. května 2020. I na toto téma máme pro Vás příspěvky.

Stačí jenom číst….

 

ONLINE ROZHOVOR

V prosinci zodpovíme dotazy k tématu „Účetní závěrka 2019“.

Nezapomeňte se přihlásit! Vyhlášené téma online rozhovorů najdete vždy na portálu v sekci Aktuality a zároveň Vás předem informujeme také e-mailem. Chcete poradit? Stačí vložit otázku a počkat na odpovědi.Otázky zadáváte prostřednictvím formuláře, který je v daném termínu přístupný přímo v článku, ve kterém rozhovor probíhá.

Ostatní rozhovory naleznete v Archivu:

https://www.daneprolidi.cz/list/online-rozhovor.htm

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související interní směrnice

Funkcie

Partneři

--%>