Daňové noviny 3/2021

Datum publikace:29.03.2021

dpl_2020-03_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

 

i tento měsíc bychom Vás rádi prostřednictvím Daňových novin informovali o aktuálním dění v daňové a účetní oblasti, o legislativních novinkách, zajímavých odborných článcích a o videoškoleních nebo o řešeních různých problémů z praxe. Zároveň věříme, že všechny tyto informace budou pro Vás užitečné.

Jednou z novinek je, že byly schváleny dva nové plošné programy pro pomoc podnikatelům v souvislosti s pandemií, kterými jsou program COVID – 2021 a program COVID – Nepokryté náklady. Žádosti do těchto nových programů začne Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímat od dubna. Dotace z nich nahradí dosavadní specifické programy a kromě nich bude pokračovat ještě program Antivirus a také kompenzační bonusproOSVČ.

 

 

 

DN3_1

Ministerstvo financí spolu s Finanční správou spustilo Online finanční úřad – MOJE daně, který má přispět k pohodlnějšímu řešení daňových povinností. Mohou ho využít firmy, zaměstnanci, OSVČ, podnikatelé či majitelé nemovitostí, přičemž je možné se do něj přihlásit prostřednictvím bankovní identity, občanského průkazu s čipem, nebo datovou schránkou. Portál umožňuje odeslat daňové přiznání přímo na finanční úřad a také zaplatit daň například přes QR kód.

 

 

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o České národní bance, která centrální bance umožní regulovat úvěrové ukazatele u hypotečních úvěrů, rozšíří její pravomoc pro provádění obchodů na volném trhu a obsahuje i automatické úlevy pro mladé žadatele. Dodáváme ještě, že vláda schválila návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, návrh novely zákona o spotřebních daních i zákona o DPH, kterou se do české legislativy implementují novely předpisů EU v oblasti spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů. DN3_2

Generální finanční ředitelství na základě dotazů veřejnosti vydalo informace ke zdanění finančních podpor, které jsou poskytovány fyzickým osobám v souvislosti s nouzovým stavem. A také vydalo Informaci k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. Upozorňujeme ještě, že Národní účetní rada schválila text interpretace I-44 Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele, který najdete v kompletním znění na našem portálu.

banner_mojebonusy

V této části se podívejte na stručný přehled rubrik, které jsou součástí březnových Daňových novin.

V první rubrice To nejdůležitější z legislativy tento měsíc uvádíme nově přijaté zákony, kterými jsou:

  • zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
  • zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
  • zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Za uplynulý měsíc Ministerstvo financí vydalo několik Finančních zpravodajů, s kterými Vás blíže seznámíme v části Z Finančního zpravodaje.

Rádi bychom Vás také informovali, že na našem portálu přibylo nové videoškolení, o kterém se dozvíte víc v rubrice Daňová TV.

Nepřehlédněte ani sekci Připravujeme, kde najdete novinky, které příští měsíc přidáme na náš portál.

V rubrice Nezapomeňte na termíny upozorňujeme na důležitá data, do kterých je nutné:

  • podat daňové přiznání k dani z příjmů,
  • zaplatit zálohu na daň silniční za 1. čtvrtletí roku 2021,
  • podat daňové přiznání a zaplatit daň z hazardních her také za 1. čtvrtletí 2021.

I tento měsíc bychom Vás rádi seznámili s další odbornicí, která s námi spolupracuje při tvorbě našeho odborného portálu a která je autorkou řady odborných článků, příkladů z praxe, videoškolení a také je spoluautorkou komentáře k zákonu o dani z přidané hodnoty, a to v části Naši odborníci.

Na závěr Vás ještě chceme upozornit na rubriku Otázky měsíce, která v sobětentokrátukrývá:

  • Možnosti daňového vypořádání pohledávek v situaci, kdy se poplatník rozhodl ukončit podnikatelskou činnost
  • Dodatečné přiznání DPH a penále

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 03/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.