Daňové noviny 6/2021

Datum publikace:28.06.2021

dpl_2020-06_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

 

uplynulý měsíc kromě slunečného počasí a stoupajících teplot přinesl také zajímavé novinky a změny, se kterými bychom Vás rádi seznámili prostřednictvím červnového vydání Daňových novin. Informujeme například o tom, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách, která byla předložena z důvodu potřeby implementace evropských předpisů, jejichž cílem je zajištění stability, bezpečnosti a odolnosti bankovního sektoru. Vláda schválila materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022, který předložilo Ministerstvo financí a který stanovuje parametry budoucího rozpočtu, přičemž předpokládaný deficit bude 390 mld. Kč.

 

 

 

 

DN_6-1

Zákonem č. 609/2020 Sb. byl novelizovaný i § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve kterém je upraven místní koeficient. Z toho důvodu Generální finanční ředitelství zveřejnilo Doporučení pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí. Upozorňujeme také, že v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů (zákonem č. 609/2020 Sb.) Finanční správa aktualizovala vybrané dotazy spolu s odpověďmi, které uvádí na svých webových stránkách.

 

 

Vzhledem k tomu, že novelu zákona o DPH a celního zákona Parlament ČR do 1. července nestihne schválit, Celní správa ČR oznamuje, že při dovozu zásilek nízké hodnoty nebude vybírat DPH. Generální finanční ředitelství i Celní správa ČR vydaly Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021, kde je uvedené, jak se má od 1. července do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat.

Dodáváme ještě, že podnikatelé budou moci prostřednictvím druhé výzvy z programu COVID – Nepokryté náklady žádat o podporu, a to od 28. června do 13. září. Rozhodným obdobím je 1. duben až 31. květen a žádosti je opět možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

DN_6-2

 

banner ZPL+

Stručný přehled rubrik, které jsou tento měsíc obsahem Daňových novin, uvádíme níže.

V úvodní části To nejdůležitější z legislativy upozorňujeme na významné předpisy, které byly za uplynulý měsíc zveřejněny ve sbírce zákonů a jsou jimi:

  • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

V rubrice Z Finančního zpravodaje bychom Vás rádi informovali o obsahu Finančního zpravodaje č. 23/2021 a č. 24/2021, které byly za uplynulý měsíc zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí.

Na našem portálu za poslední měsíc přibyly zápisy z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19. 5. 2021 a ze dne 16. 6. 2021, o kterých se dočtete více v sekci Z koordinačního výboru.

Ve spolupráci s jedním z našich odborníků jsme pro Vás připravili nové videoškolení, které je blíže popsáno v rubrice Daňová TV.

Rubrika Nepřehlédněte přináší informace o zajímavých novinkách, na kterých jsme za poslední měsíc pracovali a které jsou pro Vás dostupné na našem portále.

Díky části Nezapomeňte na termíny Vám pravidelně připomínáme důležité povinnosti spolu s lhůtami pro jejich splnění.

Na jaké další bonusy se můžete během letních měsíců těšit, Vám přiblížíme v části Připravujeme a nevynechejte ani rubriku Otázky měsíce, ve které Vám přinášíme řešení problémů spojených s:

  • dárkovými poukazy
  • akruálním principem v případě úroků s odloženou dobou splatnosti

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 06/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.