Daňové noviny 10/2021

Datum publikace:25.10.2021

dpl_2020-10_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

 

prostřednictvím Daňových novin bychom Vás i tento měsíc rádi obeznámili s legislativními změnami, zajímavými odbornými příspěvky, připravovanými novinkami či novými videoškoleními, které přinášejí mnoho důležitých informací. Úvodem informujeme, že byl schválen Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro období 2021 až 2027, který má přispět k posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývojiinovacích, k rozvoji podnikání a digitální infrastruktury i k posunu k nízkouhlíkovému hospodářství. Cílem programu je zvýšení přidané hodnoty a produktivity malých a středních podniků a podpora rozvoje nových inovativních firem.

 

 

 

 

DN1

Ministerstvo financí aktualizovalo kalkulačku paušální daně pro rok 2022, s pomocí které si mohou živnostníci a malí podnikatelé vypočítat, zda je pro ně vstup do paušálního režimu výhodný. Výše paušální daně pro rok 2022 odpovídá částce 5 994 Kč měsíčně a skládá se z:

 • minimálního zdravotního pojistného ve výši 2 627 Kč,
 • minimálního sociálního pojistného navýšeného o 15 % na částku 3 267 Kč,
 • daň z příjmů ve výši 100 Kč.

 

 

V důsledku prudkého růstu cen elektrické energie a plynu na světových trzích, které mají negativní dopad zejména na domácnosti s nízkými příjmy a malé a střední podniky, které nejsou plátci DPH, chce Ministerstvo financí snížit sazbu daně na dodání elektřiny a plynu z 21 % na 0 %. Vláda zmocnila ministryni financí k podání žádosti o snížení sazby evropskému komisaři pro hospodářství a k jednáním s evropským výborem pro DPH. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o prominutí DPH na dodání elektřiny a plynu, včetně záloh, a to za listopad a prosinec 2021. Ministerstvo financí také předložilo vládě návrh novely zákona o DPH, která by na dodání elektřiny a plynu zavedla tuto nulovou sazbu DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022.

Dodáváme ještě, že Finanční správa ČR upozorňuje na změny tiskopisů pro daň z přidané hodnoty a na zavedení nových formulářových podaní v souvislosti s novelou zákona o DPH od 1. 10. 2021. Podání jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy ČR.

DN2

V následující části se můžete seznámit s obsahem nového vydání Daňových novin.

O zajímavých legislativních novinkách se blíže dočtete v úvodní sekci To nejdůležitější z legislativy. Konkrétně se jedná o:

 • zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Během října Ministerstvo financí zveřejnilo Finanční zpravodaj č. 32/2021, Finanční zpravodaj č. 33/2021 a Finanční zpravodaj č. 34/2021, o kterých informujeme v rubrice Z Finančního zpravodaje.

V části Z Koordinačního výboru Vám chceme blíže přiblížit zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15. 9. 2021.

I tento měsíc jsme pro Vás ve spolupráci s naší odbornicí připravili dvě nová videoškolení, která uvádíme v rubrice Daňová TV.

V sekci Připravujeme popisujeme, co nového na náš portál přibude v následujících dnech a v rubrice Nezapomeňte na termíny připomínáme termíny pro:

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv,
 • splatnost 2. splátky daně z nemovitých věcí,
 • podání daňového přiznání a splatnost daně k OSS.

V rubrice Naši odborníci představujeme autora množství odborných článků, příkladů z praxe i komentáře k zákonu o dani silniční.

Nepřehlédnete ani Otázky měsíce, kde jsou vybrána řešení problémů z praxe spojených s:

 • mimořádnými odpisy automobilu,
 • montáží kuchyňské linky.

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 10/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.