Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací (25 5406 vzor.č. 14)

Podle § 16a zákona je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitosti, a to i v případech, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch nebo má místo pobytu či sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o tzv. dar do ciziny, nebo se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit místní příslušnost podle písmen a) až d).

Obsah

Datum publikace:01.01.2018
Právní stav od:01.01.2018

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Přílohy

  • Přiznání k dani darovací (25 5409/1 vzor č. 14) / 347 kB
  • Příloha k přiznání k dani darovací (25 5433 vzor č. 8) / 138 kB
  • Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (25 5461 vzor č. 12) / 250 kB
  • Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona (25 5512 vzor č. 6) / 222 kB

Související dokumenty

Související důvodové zprávy

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.