Interpretace Národní účetní rady I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

Vedle výnosů a nákladů, jejichž přehled je prezentován ve výkazu zisku a ztráty, existuje řada transakcí, které významně mění vlastní kapitál a finanční situaci účetní jednotky.

Datum publikace:21.08.2015
Autor:Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Právní stav od:21.08.2015

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

--%>