Všechny články z rubriky
55 výsledků

Řízení  rizik spojených s hospodařením obce (text).jpg

Praktická příručka je určená k řízení finančních rizik spojených s hospodařením obce. Je adresována primárně starostům obcí.

Správní poplatky (text).jpg

Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků.

Zdanění úroků (text).jpg

V dnešním článku se podíváme na to, jaké jsou daňové dopady poskytnutých nebo přijatých zápůjček jak u fyzických, tak u právnických osob.

Vnitropodnikové směrnice (text).jpg

Na problematiku vnitropodnikových směrnic -předpisů, které účetní jednotka vydá pro svou potřebu a kterými si upraví pravidla pro vedení účetnictví - se můžeme podívat ze dvou úhlů, a to formálního a věcného.

Závěr roku v daňové evidenci (text).jpg

Základním smyslem vedení daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů. Daňová evidence proto musí obsahovat údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně a o majetku a závazcích.

Výzkum a vývoj (text).jpg

Podstatou odpočtu je možnost si daňově uplatnit skutečně vynaložené náklady na projekt výzkumu a vývoje dvakrát, a to jako daňově uznatelný náklad a taky jako odčitatelnou položku od základu daně. 

Odlišnosti-dodání zboží a poskytnutí služby (text).jpg

Rozlišit v praxi rozdíl mezi dodáním zboží nebo poskytnutím služby bývá někdy komplikované a plátce musí přihlédnout k veškerým aspektům konkrétního případu, aby z hlediska zákona o DPH plnění správně posoudil a uvedl do daňového přiznání.

Dodatečné daňové přiznání (text).jpg

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění nepracuje s termínem doplnění daňového přiznání, ale v případě chyby zjištěné poplatníkem nabízí možnost podat opravné nebo dodatečné daňové přiznání.

Změny v pracovním poměru (text).jpg

V průběhu pracovního poměru může dojít ke změně okolností, za kterých byl původně zaměstnanec zaměstnán. Pak nastává chvíle, kdy je potřeba změnit i obsah pracovního poměru.

E-booky (text).jpg

Na našem portálu Daně pro lidi jsme pro Vás vytvořili novou rubriku Literatura. V této části naší webové stránky Vám chceme nabídnout odbornou literaturu v elektronickém šatě – e-booky.

Partneři