Všechny články z rubriky
205 výsledků

...
Zpětné uplatnění daňové ztráty (text).jpg

Zákonodárci připravili pro právnické či fyzické osoby postižené epidemií koronaviru v oblasti daní spoustu pomocných řešení.

Změny sazeb DPH v roce 2020 (text).jpg

Článek se zabývá problematikou změn sazeb DPH v roce 2020. Ve všech případech byla snížena sazba daně na druhou sníženou sazbu daně 10 %. Ke snížení sazeb daně došlo postupně.

Zaměstnanecké benefity z pohledu právnické osoby (text).jpg

Stravenky, příspěvky na dovolenou, příspěvky na důchod a jiné. To jsou příklady benefitů, které zaměstnavatelé – právnické osoby poskytují svým zaměstnancům.

Intrakomunitární obchody (text).jpg

Intrakomunitární obchody jsou obchody mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Problematika těchto transakcí je podstatně obsáhlejší než u vnitrostátních obchodů.

Penzijní a životní pojištění s příspěvky zaměstnavatele v roce 2020 (text).jpg

U zaměstnance se může na penzijním pojištění a na soukromém životním pojištění podílet buď pouze zaměstnanec vlastními příspěvky, anebo může přispívat na tato pojištění i zaměstnavatel.

Online rozhovor (text).jpg

Neváhejte se zapojit 23.06.2020, od 13:00 do 14:00 do speciálního online rozhovoru určeného pro klienty balíku Práce a mzdy. Vaše dotazy zodpoví Ing. Olga Krchovová - účetní a daňová poradkyně.

Online rozhovor (text).jpg

Zajímá vás problematika DPH u vývozu a dovozu zboží a služeb? Pokud potřebujete v této oblasti poradit, neváhejte se zapojit dne 18.06.2020, od 13:00 do 14:00 do  online rozhovoru. Vaše dotazy zodpoví Bc. Tomáš Krůl - daňový poradce.

tt_rastlina1.jpg

Daně pro lidi šetří nejen váš čas a peníze. Co dalšího? A jak výhodné je být klientem Daní pro lidi? Umíme to vyčíslit.

Pokuty za nepodání či pozdní podání daňového přiznání (text).jpg

Pokud budete podávat své daňové přiznání, rozhodně nepodceňujte termín pro jeho podání.

Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných... (text).jpg

Na již uvedený článek „DPH při vývozu zboží“ navazujeme související problematikou osvobození služeb přímo souvisejících s vývozem a dovozem zboží.

...

Partneři