Všechny články z rubriky
254 výsledků

...
Online rozhovor (text).jpg

Zajímá vás problematika odškodňování pracovních úrazů? Pokud potřebujete v této oblasti poradit a máte zakoupený balíček Mzdy pro lidi, zapojte se dne 29.04.2021, od 13:00 do 14:00 do speciálního online rozhovoru. Vaše dotazy zodpoví JUDr. Eva Dandová - odbornice v oboru pracovního práva.

Online rozhovor (text).jpg

Pokud potřebujete v této oblasti poradit, zapojte dne 22.04.2021, od 13:00 do 14:00 do online rozhovoru. Vaše dotazy k uvedenému tématu zodpoví Bc. Tomáš Krůl - daňový poradce.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky (text).jpg

V článku je řešena problematika opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Svědek v daňovém řízení (text).jpg

Většina daňových subjektů se při plnění zákonných povinností soustřeďuje na kvalitně vedené účetnictví. Finanční orgány se však v případě problémů nespokojí s formálně bezvadnými doklady v účetních knihách, ale požadují další důkazy o tom, že deklarované činnosti nastaly tak, jak se odrazily v daňových přiznáních.

Velikonoce 2021 (text).jpg

Všem naším čtenářům a partnerům přejeme poklidné prožití velikonočních svátků, dny zalité sluncem, naplněné radostí a hodně sil po celý rok.

Tipy pro účetní a podnikatele v době koronaviru (text).jpg

Současná situace je náročná a komplikovaná. Obzvlášť pro podnikatele v zasažených oborech může jít o krizové období, kdy se snadno stane, že na nějaké povinnosti zapomenou a připraví se o možnost alespoň částečné náhrady vzniklé škody.

Online rozhovor (text).jpg

Pokud potřebujete v této oblasti poradit, zapojte se dne 25.03.2021, od 13:00 do 14:00 do online rozhovoru. Vaše dotazy k uvedenému tématu zodpoví Bc. Tomáš Krůl - daňový poradce.

Online rozhovor (text).jpg

Pokud potřebujete v této oblasti poradit a máte zakoupený balíček Mzdy pro lidi, neváhejte se zapojit dne 18.03.2021, od 13:00 do 14:00 do speciálního online rozhovoru.

Optimalizace prostřednictvím daňových odpisů v daňovém přiznání 2020 (text).jpg

Jak může prostřednictvím daňových odpisů poplatník daně z příjmů fyzických osob snížit co nejlépe vysoký základ daně z příjmů dosažený za zdaňovací období roku 2020?

Zvláštní režimy při poskytnutí služeb a dodání zboží ... 2021 (text).jpg

Zvláštní režim jednoho správního místa byl zaveden do zákona o DPH od 1. 1. 2015 v návaznosti na stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb vysílání rozhlasu a televize a elektronických služeb.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.