Všechny články z rubriky
72 výsledků

Online rozhovor - Garanční poplatky (text).jpg

Zajímá Vás problematika účetní závěrky? Pokud potřebujete v této oblasti poradit, neváhejte se zapojit dne 24.01.2019 (čtvrtek) od 10,00 do 11,00 hod do online rozhovoru. Vaše dotazy k uvedenému tématu zodpoví člen komory daňových poradců Bc. Tomáš Krůl. 

Nezapomeňte na daňové povinnosti! (text).jpg

Přede dveřmi je termín podání daňových přiznání k dani silniční a také k dani z nemovitých věcí.

Jaké jsou nejdůležitější personální změny v roce 2019(text).jpg

Některé personální změny jste již možná zaregistrovali, jiné ne. Pojďme si připomenout ty nejdůležitější z nich.

Vybrané kapitoly cestovních náhrad 2019 (text).jpg

Dnem 1. 1. 2019 nabyla účinnost vyhláška, která upravuje sazbu základní náhrady za používání silničných motorových vozidel a stravného a stanovuje průměrné ceny pohonných hmot a také vyhláška, která upravuje výši sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.

Může doručování písemností ovlivnit (text).jpg

Skutečnost, zda finanční úřad správným způsobem doručí písemnost daňovému poplatníkovi, se zdá být formální a nezáživná. V některých případech však může zcela změnit jeho pozici vůči finanční správě.

E-booky (text).jpg

Chceme Vám nabídnout v současnosti velmi aktuální témata: Účetní závěrka pro podnikatele a Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky i v digitální verzi jako naše další odborné e-booky.

Mandátní versus příkazní smlouva (text).jpg

Právní úprava mandátní a příkazní smlouvy byla odlišná ještě před několika lety. Od 2014 je jednotná úprava tohoto typu smluv pro podnikatele i ostatní subjekty. Příkazní smlouva patří do smluv příkazního typu a její právní úprava je obsažena v občanském zákoníku.

Daňové a nedaňové náklady (text).jpg

U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se sice při stanovení základu daně z příjmů vychází z výsledku hospodaření, avšak základ daně se od výsledku hospodaření může lišit. Jedním z důvodů je skutečnost, že některé účetní náklady nelze považovat za náklady daňově uznatelné.

Uplatnění DPH u společníků... (text).jpg

Článek se zabývá problematikou uplatnění daně z přidané hodnoty u společníků společnosti od 1. ledna 2019 podle zákona č. 235/2004 Sb.

Slevy na dani z příjmů fyzických osob (text).jpg

Poplatník daně z příjmů fyzických osob by měl v rámci optimalizačních úvah při sestavení daňového přiznání postupovat tak, aby mohl uplatnit veškeré nezdanitelné části základu daně, veškeré položky odčitatelné od základu daně a veškeré v úvahu přicházející slevy na dani.

Partneři