Všechny články z rubriky
131 výsledků

Online rozhovor - Jak připravit firmu na audit (text).jpg

Pokud potřebujete poradit v oblasti archivace dokumentů, zapojte se 17.9.2019 (úterý) od 10:00 do 11:00 do online rozhovoru. Vaše dotazy zodpoví Ing. Zuzana Pšeničková - místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních a členka Komory daňových poradců.

Mezinárodní standardy IFRS ve světě II. (text).jpg

Dnes navážeme na článek věnovaný souhrnným statistikám Rady pro mezinárodní účetní standardy a Nadace IFRS a zaměříme se podrobněji na používání systému IFRS jednotlivými světovými regiony a jurisdikcemi.

Solidární zvýšení daně...- příklad (text).jpg

V případě, že je zaměstnanec s vyššími příjmy zaměstnán v kalendářním roce u více zaměstnavatelů, může se stát, že v souhrnu jeho příjmy ze závislé činnosti převýší limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně.

Zastřený pracovní poměr v daňových souvislostech (text).jpg

Příspěvek se věnuje problematice zastřeného pracovního poměru a jeho aspektům při správě daní pro daňové subjekty.

Nadační fond z pohledu zákona o daních z příjmů (text).jpg

Občanský zákoník definuje nadační fond jako typ fundace, což je právnická osoba vytvořená vyčleněným majetkem k určitému účelu a její činnost je vázána účelem, za kterým byla zřízena.

trezor-web.jpg

Řada firem i jednotlivců využívá služeb účetních a daňových poradců. Ne vždy spolupráce proběhne bez problémů. Problémy však nemusí být zaviněny nekvalitní prací poradce či účetního.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - II.část (text).jpg

Dnes zaměříme svou pozornost na ostatní oficiální dokumenty publikované Radou pro mezinárodní účetní standardy, které dotvářejí systém IFRS.

Cestovní náhrady (text).jpg

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad jsou zakotvena v zákoníku práce.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (text).jpg

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) jsou v Evropě používaným uceleným souborem postupů a pravidel, které určují způsob sestavení a prezentaci finančních výkazů zpracovaných účetními jednotkami v rámci jejich účetních závěrek.

Daňové odpisy hmotného majetku (text).jpg

Každý nově pořízený hmotný majetek zatřídí poplatník v 1. roce do jedné z 6 odpisových skupin podle § 30 ZDP.