Všechny články z rubriky
101 výsledků

Online rozhovor - web.jpg

Zajímá Vás problematika zásob? Pokud potřebujete v této oblasti poradit, neváhejte se zapojit dne 23.5.2019 (čtvrtek) od 10:00 do 11:00 do online rozhovoru. Vaše dotazy k uvedenému tématu zodpoví Bc. Tomáš Krůl - člen komory daňových poradců.

Oznámení osvobozených příjmů fyzických osob (text).jpg

Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádějí, a tak si správce daně zajišťuje získání těchto informací jiným způsobem - povinným oznámením poplatníka.

Uplatnění paušálních výdajů v roce 2019 (text).jpg

Zákonem č. 80/2019 Sb. došlo k pozitivní změně pro poplatníky se zdanitelnými příjmy dle § 7 a § 9 ZDP vyššími než 1 milion Kč.

Současná úprava převodních cen (text).jpg

Převodní ceny jsou v posledních letech velice diskutovaným daňovým tématem.

Přechod z daňové evidence na účetnictví (text).jpg

Poplatník, který nemá stanovenou daň paušální částkou, ani se nerozhodne k uplatňování výdajů procentem z příjmů a současně není účetní jednotkou dle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, vede daňovou evidenci.

Automobil v roce 2019 (text).jpg

V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali problematice automobilu z daňového pohledu se zaměřením zejména na daň z příjmu.

Nejdůležitější změny v daních pro rok 2019 (text).jpg

Od dubna 2019 vstoupil v účinnost zákon č. 80/2019 Sb., jímž se mění některé zákony v oblasti daní.

 

Dočasná PN, zrušení karenční doby a ... v roce 2019 (text).jpg

Tento příspěvek má za cíl připomenout algoritmus výpočtu počínaje rokem 2019 a upozornit na změnu od 1. 7. 2019, kdy bude zrušena karenční doba.

Online rozhovor - Jak připravit firmu na audit (text).jpg

Zajímá Vás problematika auditu? Pokud potřebujete v této oblasti poradit, neváhejte se zapojit dne 18.4.2019 (čtvrtek) od 10:00 do 11:00 do online rozhovoru. Vaše dotazy k uvedenému tématu zodpoví Ing. Blanka Jindrová - auditorka. 

Vlastní náklady – stanovení ...formou vnitropodnik. směrnice (text).jpg

Vlastní náklady jsou náklady, které vznikají v účetní jednotce při výrobě či jiné fakturační činnosti.

Partneři