Uzavření daňové evidence v případě ukončení samostatné činnosti fyzické osoby

Při ukončení samostatné výdělečné činnosti má poplatník povinnost provést uzavření daňové evidence a upravit základ daně dle ustanovení zákona o daních z příjmů.

Datum publikace:05.02.2019
Autor:Ing. Milena Grygarová

Přechod z daňové evidence na účetnictví (text)

Při ukončení samostatné výdělečné činnosti má poplatník povinnost provést uzavření daňové evidence a upravit základ daně dle ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění (dále jen „ZDP“) v návaznosti na ustanovení § 7b odst. 4 ZDP. V těchto ustanoveních je uvedena povinnost zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů, a to ke dni předcházejícímu dni ukončení činnosti. Jedná se o zjednodušenou formu inventarizace majetku, tj. porovnání skutečného stavu s evidenčním stavem.

Úpravu základu daně při ukončení samostatné výdělečné činnosti si ukážeme na příkladu:

Příklad č. 1:

Poplatník se rozhodl k datu 1. 11. 2018 ukončit svoji činnost. K datu předcházejícímu dni ukončení činnosti uzavřel daňovou evidenci a provedl zjištění stavu majetku a dluhů s tímto výsledkem:

Stav majetku a dluhů k 31. 10. 2018

a) zůstatková cena hmotného majetku*

100 000 Kč

b) zásoby v pořizovací ceně

150 000 Kč

c) pohledávky z titulu prodeje zboží

50 000 Kč

d) dluhy z obchodního styku

30 000 Kč

* Zůstatková cena majetku je definována jako rozdíl vstupní ceny a celkových odpisů hmotného majetku v ustanovení § 29 odst. 2 ZDP.

 

Jaký vliv bude mít ukončení činnosti a zjištěný stav majetku a dluhů na daňovou povinnost poplatníka?

Ad a) Vyřazením hmotného majetku z obchodního majetku pro osobní potřebu nevzniká zdanitelný příjem, tzn., že samotné vyřazení hmotného majetku nemá vliv na jeho daňovou povinnost. V případě, že dojde k prodeji tohoto majetku po 5 letech od jeho vyřazení z obchodního majetku, je příjem z prodeje osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP. Pokud dojde k prodeji do 5 let, tak je příjem zdanitelný dle § 10 ZDP, přičemž výdajem k tomuto příjmu dle § 10 odst. 5 ZDP bude zůstatková cena majetku.

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Uzavření daňové evidence při ukončení samostatné činnosti fyzické osoby

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Milena Grygarová

Související příklady z praxe

Související články