Proč Cashbot vznikl a pro koho je určen?

Cashbot pomáhá účetním, živnostníkům, malým a středním firmám vyřešit problém s penězi vázanými ve fakturách.

Datum publikace:04.02.2021

Proč Cashbot vznikl a pro koho je určen?

Cashbot pomáhá účetním, živnostníkům, malým a středním firmám vyřešit problém s penězi vázanými ve fakturách. Umí profinancovat vystavenou fakturu a také prodloužit splatnost faktury přijaté. Díky jednoduché aplikaci dokáže podnikatelům zajistit peníze právě tehdy, když je potřebují. Cashbot jim nabízí širší koncept podpory řízení peněz, čímž účinně podporuje rozvoj jejich podnikání.

 

Proč vlastně Cashbot vznikl?

Na českém trhu existuje spousta firem, které mají kvůli finančním prostředkům vázaným ve fakturách problémy s hotovostí. Banky nebo jiné finanční instituce pro ně často nedokážou najít vhodné řešení a na financování formou faktoringu jsou tyto podniky příliš malé.

Zakladatel Cashbotu Marek Hejdušek se s tímto problémem setkal i při své práci v oblasti finančnictví. Pro banky jsou sice prosperující malé a střední firmy zajímavé, ale ne natolik, aby jim mohly vždy nabídnout produkty, které by jim dokázaly správně pomoci. Také ho zarazilo množství spotřebitelských úvěrů, o které tento typ podniků žádá, aby s jejich pomocí překlenul období dlouhé splatnosti vystavených faktur, nebo naopak vyřešil aktuální potřebu financí na zaplacení faktur přijatých. Navíc běžně dochází k tzv. „lavinovému efektu“, kdy kvůli zpoždění plateb od odběratelů neplatí dále svým dodavatelům včas ani firmy, které faktury vystavily. Takový přístup k podnikání ovšem zpomaluje celou ekonomiku a neprospívá nikomu. Proto přišel Marek s nápadem na nový typ financování a vytvořil inovativní aplikaci Cashbot, která pomáhá těmto problémům předcházet.

 

Pro koho je Cashbot určen?

Cashbot je služba pro účetní, živnostníky, malé a střední firmy, tedy pro ty, kteří mají problém s dlouhými splatnostmi vystavených faktur, nebo naopak potřebují prodloužit splatnost faktur přijatých. Splatnost u vystavených faktur nezřídka bývá až devadesát dní – tak dlouhé čekání na platbu od odběratelů omezuje řadu podnikatelů v jejich činnosti. Cashbot nově nabízí také financování přijatých faktur, jejichž splatnost dokáže podnikatelům prodloužit až o 4 měsíce. To je výhodné pro ty, kteří by rádi peníze určené k úhradě faktur použili v tomto období na rozvoj svého podnikání. Nejenže se kvůli nedostatku financí v určitý okamžik mohou podnikatelé zpozdit např. se  splátkami leasingu, vyplácením mezd zaměstnancům, platbami za zboží či jiné provozní náklady, ale také nemohou investovat do moderních technologií, zaměstnat kvalitní odborníky, přijmout novou lukrativní zakázku nebo jinak využít aktuální příležitosti na trhu.

Tyto podnikatelské subjekty jsou pro klasický faktoring příliš malé a ani banky jim často nemohou nabídnout přiměřenou pomoc. Cashbot se dokáže individuálně přizpůsobit jejich potřebám. Průměrná výše faktury, kterou běžně profinancuje, činí 100 000 Kč, ale může se jednat i o faktury daleko nižší hodnoty, již od 3 000 Kč. Dokáže tedy pomoct i drobným podnikatelům a velmi malým firmám.

 

Cashbot je ideálním řešením pro účetní, na které se podnikatelé často obracejí s otázkou, jak vyřešit nedostatek hotovosti pro běžný chod své firmy či pro další rozvoj podnikání. Cashbot je pro účetní ideálním nástrojem, díky kterému dokáží svým klientům pomoci při řešení těchto otázek. A díky němu jim nabídnou službu, která je na trhu žádaná a odliší je od všudypřítomné konkurence.

cashbot-primary-logotype

 

V čem Cashbot svým klientům pomáhá?

Vystavenou fakturu klient zadá do jednoduché Cashbot aplikace, která na základě různých hledisek posoudí, jestli je možné ji profinancovat. Pokud schvalovací proces dopadne dobře, klient obdrží na svůj účet až 80 % z hodnoty faktury, a to nejpozději do druhého dne od jejího zadání k posouzení.

Podobným způsobem Cashbot za klienta rovněž proplatí fakturu jeho dodavateli, čímž mu prodlouží původní splatnost faktury až o 4 měsíce. Díky této službě tak fakturu od dodavatele klient zaplatí až ve chvíli, kdy už má k dispozici peníze za prodané zboží nebo dokončenou zakázku. Má tedy své finanční prostředky k využití právě tehdy, kdy je potřebuje. Může tak včas pokrýt veškeré své finanční závazky a zároveň ihned přijímat další zakázky, čímž efektivně podpoří své cashflow.

Díky Cashbotu tedy může aktivně rozvíjet své podnikatelské aktivity nejen v pravý čas, ale také s jistotou a s klidem díky stabilnímu finančnímu zázemí.

 

Jak Cashbot získat?

Službu Cashbot lze sjednat několika způsoby. Klient může využít možnost návštěvy poradce Cashbotu u něj přímo ve firmě na jakémkoliv místě v České republice, nebo se může registrovat na partnerských pobočkách Raiffeisenbank, se kterou Cashbot spolupracuje.

Samozřejmě je k dispozici také velmi oblíbená možnost online registrace z pohodlí svého domova. Pro větší názornost slouží instruktážní video na webových stránkách Cashbotu.

Přestože je v pozadí sofistikovaná technologie, pro klienta je celý proces maximálně jednoduchý. Posouzení faktury k profinancování probíhá automatizovaně a v reálném čase tak, aby klient mohl dostat peníze na účet nejpozději do druhého dne. Tímto způsobem Cashbot od svého vzniku profinancoval již přes 9 000 faktur v celkové hodnotě více než 750 000 000 korun.

Jednoduše řečeno: Cashbot dokáže uvolnit peníze vázané ve fakturách, a to hned.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou: