Daňové noviny 4/2021

Datum publikace:28.04.2021

dpl_2020-04_tt_noviny

Vážení čtenáři,

 

 

prostřednictvím Daňových novin Vám i tento měsíc chceme co nejvíce přiblížit aktuální novinky a změny, kterými je doprovázeno toto období, a jejichž přehled Vám přinášíme v následující části.

Úvodem bychom Vás rádi informovali o tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu již začalo přijímat žádosti do nového programu COVID – 2021 za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021, přičemž podávat žádosti je možné do 31. května 2021. Bylo spuštěno také podávání žádostí do dalšího nového programu COVID – Nepokryté náklady, a to konkrétně do 19. července. Dodáváme také, že vláda schválila změnu záručního programu Covid III na Covid III – Úprava Invest, na základě kterého bude rozšířená záruka státu firmám i na investiční úvěry.

 

 

 

DN4_1

Finanční správa zveřejnila Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021 a Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021. Finanční správa také upozorňuje, že již začala rozesílat složenky na zaplacení daně i informace pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, případně do datové schránky. Poplatníci s neočekávanými finančními problémy mohou podat žádost o posečkání daně a žádost o prominutí úroku.

 

 

Oznamujeme také, že GFŘ vydala Informaci k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny na základě pokynu, který v souvislosti s pandemií zveřejnila OECDakterý se zabývápředevšímnásledujícímibody:

 • provádění srovnávací analýzy,
 • ztráty a alokace nákladů souvisejících s COVID-19,
 • vládní intervenční programy,
 • předběžné cenové dohody.

Od 1. července 2021 dochází k určitým změnám v rámci uplatňování DPH u elektronického obchodování, které se týkají určení členského státu zdanění. Jednou ze změn je rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa, na základě čehož odpadne povinnost registrace k DPH v jiném členském státě u vybraných plnění. Do daného režimu už je možné od 1. dubna podávat přihlášky, přičemž odvod DPH prostřednictvím tohoto režimu bude možný od 1. 7. 2021.

DN4_2

 

Jaké další zajímavé novinky jsme si pro Vás v našich novinách připravili, se dozvíte právě v části níže.

V úvodní rubrice To nejdůležitější z legislativy Vám přinášíme informace o následujících předpisech:

 • zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
 • nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
 • zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
 • zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

V části Z Finančního zpravodaje tentokrát uvádíme Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události a pokyn č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021.

Začátkem dubna byl také zveřejněn zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR, který je obsahem rubriky Z Koordinačního výboru.

Také bychom Vám chtěli oznámit, že jsme pro Vás připravili nové videoškolení, které je popsáno v části Daňová TV a ukrývávsobědaňovénovinkyplatné odroku 2021, které souvisejís:

 • novelou daňového řádu,
 • novinkami z oblasti daně z příjmů,
 • změnami zákona o DPH.

Dalšími novinkami a informacemi, které za poslední měsíc přibyly na našem portálu, se zabývá právě rubrika Nepřehlédněte.

V rubrice Nezapomeňte na termíny se zaměříme na termíny spojené se splatností daně z nemovitých věcí.

S potěšením Vám oznamujeme, že náš autorský kolektiv byl rozšířen o dalšího významného odborníka, který s námi bude pravidelně spolupracovat a kterého představíme v části Naši odborníci.

I tento měsíc se můžete podívat na zajímavé dotazy z praxe, na které poskytli odpověď naši odborníci a které mohou pomoci i Vám, a to prostřednictvím rubriky Otázky měsíce, jejíž součástí jsou:

 • Testy COVID
 • Dodání zboží formou třístranného obchodu

DAŇOVÉ noviny jsou bezplatné a v plném znění je zasíláme našim předplatitelům e-mailem.

DAŇOVÉ noviny otevřete po kliknutí na následující odkaz: PDF Daňové noviny č. 04/2021

Pokud máte na náš redaktorský tým otázky nebo pro nás máte náměty, neváhejte nás kontaktovat na adrese brcicova@pp.cz.

Brčicová Klára

Klára Brčicová

Manažer produktové skupiny

Poznámky pod čarou: