02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Dlouhodobý hmotný majetek jsou aktiva, která mají dobu používání ve většině případů delší než 1 rok. Výjimku tvoří stavby a pozemky. Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštnímu právními předpisy pro užívání.

Obsah

Datum publikace:21.2.2018
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od:1.1.2018
Právní stav do:31.12.2018

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

Tento článek si můžete přečíst také v 7denním testování:

Registrace

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Hana Březinová, Csc.

Funkcie

Partneři