72 výsledků
Fin.správa ČR usnadní placení správních poplatků...(text).jpg

Novou možnost jak zaplatit správní poplatek nabídne Finanční správa naplno od nového roku. Jedná se o možnost zaplacení prostřednictvím platební karty na terminálech v budovách územních pracovišť finančních úřadů. 

Přechod z daňové evidence na účetnictví (text).jpg

Přechod na vedení účetnictví se dotýká podnikajících fyzických osob, které přecházejí na vedení účetnictví buď dobrovolně, nebo z důvodů daných zákonem. V souvislosti s přechodem na vedení účetnictví je třeba rozlišovat dva časové okamžiky.

Odpisování hm.majetku ve spoluvlastnictví (text).jpg

Často se stává, že hmotný majetek je ve spoluvlastnictví dvou či více spoluvlastníků. Především se bude jednat o nemovitou věc. Pokud je tato nemovitá věc využívána k podnikání nebo k pronájmu, přichází v úvahu její odpisování.

Nájem a ubytovací služby z pohledu ZDPH (text).jpg
vector_online-rozhovor_375x250_dc.JPG

Zajímají Vás podmínky obchodování se Slovenskou republikou ve vazbě na DPH? Dodáváte služby – například stavební práce, nebo zboží do této krajiny a nevíte, jestli se máte registrovat, resp. podávat daňové přiznání? Zapojte se 18.10.2018 (ve čtvrtek) od 13,00 do 14,00 hod. do online rozhovoru a Vaše dotazy k uvedenému tématu Vám zodpoví odborná poradkyně Ing. Nadežda Cígerová.

Oznámení o zahájení činnosti ...FO (text).jpg

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v ustanovení § 39 určuje, kdy má poplatník (fyzická osoba) registrační povinnost. Za splnění okolností uvedených v tomto ustanovení má poplatník povinnost podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně do 15 dnů.

Pracovní smlouva z pohledu GDPR.jpg

Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. nařízení GDPR nabylo v České republice účinnosti již 25. května 2018. Nařízení s sebou přineslo některá nová pravidla pro zpracování osobních údajů také z pozice zaměstnavatelů, a to v určitých případech.

Obchodování se zbožím v 2018 (text).jpg

Dodáním zboží podle § 13 odst. 1 ZDPH se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Termín dodání zboží neodkazuje na převod vlastnického práva ke zboží, tak jak ho vymezují příslušné národní legislativy států EU.

Technické zhodnocení automobilu (text).jpg

Správné posouzení technického zhodnocení a oprav patří neustále k velkým daňovým problémům, protože má přímý vliv na základ daně z příjmů, a to jak u právnických, tak i fyzických osob.

Příspěvek na tištěné knihy (text).jpg

Poskytování zaměstnaneckých benefitů ve formě peněžitých a nepeněžitých plnění zaměstnancům je součástí motivace zaměstnanců a vede k posílení pozitivního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli.

Partneři