Celkem: 107 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:
Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela...(GFŘ) - (text).jpg

Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) pro účely uplatnění slevy na manžela upozorňuje na rozdílný způsob započítávání příjmů ze zaměstnání a vyplacených dávek do vlastního příjmu, jež nesmí za zdaňovací období (rok) přesáhnout částku 68 000 Kč.

Termín pro podání daň.př. v prodloužené lhůtě (text).jpg

Pro vrácení vratitelného přeplatku na dani je stanovena 30denní lhůta. Tato lhůta sice běží ode dne podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku (žádost může být podána spolu s daňovým přiznáním), avšak proto, aby mohl být přeplatek na dani vrácen, musí nejprve právně vzniknout.   

Podnikání v tiché společnosti ...(text).jpg

Podnikateli se může stát, že pro rozvoj podnikání nemá dostatek finančních prostředků a bohužel nezíská úvěr od bankovní instituce.

Videoškolení - Obrat (text).jpg
Na naší stránce přibylo další videoškolení, ve kterém se autorka zabývá vysvětlením pojmu obrat pro účely zákona o DPH.
Jak a proč zjistit, že nedlužíte...(text).jpg

Tento článek se zabývá možnostmi, jak může daňový subjekt v praxi kontrolovat, zda nedluží, byť nevědomky, na dani a vyhnout se tak problémům s případnou exekucí ze strany správce daně.

5 věcí, na které nesmí plátce DPH zapomenout (text).jpg

Začátek nového kalendářního roku klade na poplatníky a plátce daní vždy zvýšené nároky, a proto je vhodné v tomto období věnovat svým daňovým povinnostem zvýšenou pozornost.

tax free - web.jpg

Den daňové svobody je den kalendářního roku, od kterého již pomyslně nevyděláváme na stát, ale pouze pro sebe. Tento den je však pohyblivý a každý rok se mění.

Obchodní majetek u poplatníka daně z příjmů FO (text).jpg

Činnost podnikatele je nerozlučně spjata s obchodním majetkem. V článku si odpovíme na nejdůležitější otázky spojené s existencí obchodního majetku.

Daňové přiznání k DPH 2019 (text).jpg

Právní předpis upravující daň z přidané hodnoty, patří jistě mezi nejsložitější daňové a účetní předpisy. Také proto se mnoho podnikatelů obává toho, že se v budoucnu můžou stát plátci DPH. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (text).jpg

Na stránce Daně pro lidi jsme zvěřejnili další videoškolení - Daňové přiznání k dani z příjmů FO za rok 2018. 

Partneři