128 výsledků
peniaze-web.jpg

Česká republika na nic nečeká a schválený návrh o plošném převedení daňové povinnosti na příjemce chce zavést co nejdříve. Minulý týden proto podala žádost Evropské komisi o jeho zavedení. Ministerstvo očekává, že již od července 2020 bychom mohli všeobecný režim reverse charge začít aplikovat. 

postavicky-web.jpg

Pro rok 2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy a průměrná mzda se odvozuje z nového nařízení vlády. Ukážeme si, k jakým změnám těchto limitů z výše uvedených důvodů v zákoně o daních z příjmů došlo.

Online rozhovor - Garanční poplatky (text).jpg

Zajímá Vás problematika účetní závěrky? Pokud potřebujete v této oblasti poradit, neváhejte se zapojit dne 24.01.2019 (čtvrtek) od 10,00 do 11,00 hod do online rozhovoru. Vaše dotazy k uvedenému tématu zodpoví člen komory daňových poradců Bc. Tomáš Krůl. 

Nezapomeňte na daňové povinnosti! (text).jpg

Přede dveřmi je termín podání daňových přiznání k dani silniční a také k dani z nemovitých věcí.

Jaké jsou nejdůležitější personální změny v roce 2019(text).jpg

Některé personální změny jste již možná zaregistrovali, jiné ne. Pojďme si připomenout ty nejdůležitější z nich.

Důsledky nepodání daňového přiznání (text).jpg

Tento článek obsahuje shrnutí možných negativních konsekvencí při nepodání či pozdním podání daňového přiznání. Článek také obsahuje možnosti, jak problémům v praxi předcházet a několik praktických příkladů.

Vybrané kapitoly cestovních náhrad 2019 (text).jpg

Dnem 1. 1. 2019 nabyla účinnost vyhláška, která upravuje sazbu základní náhrady za používání silničných motorových vozidel a stravného a stanovuje průměrné ceny pohonných hmot a také vyhláška, která upravuje výši sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.

Rozdíl mezi opravným a dodatečným daň. přiznáním (text).jpg

Každému daňovému subjektu se může v praxi stát, že podá řádné daňové přiznání, ale později si uvědomí, že podané přiznání obsahovalo chybu, kterou chce dobrovolně daňový subjekt opravit. V závislosti na tom, kdy je daná chyba zjištěna, pak daňový subjekt volí mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním.

Může doručování písemností ovlivnit (text).jpg

Skutečnost, zda finanční úřad správným způsobem doručí písemnost daňovému poplatníkovi, se zdá být formální a nezáživná. V některých případech však může zcela změnit jeho pozici vůči finanční správě.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (text).jpg

Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do čtvrtka 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Partneři