Vyhľadávanie > Interní směrnice > Ing. František Louša
12 výsledků

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Ing. František Louša

autor_Lousa_120x181.jpg

Do roku 1990 pracoval jako vedoucí účtáren jednoho většího podniku. V tomto roce udělal auditorské zkoušky a nadále pak pracoval již pouze jako auditor. Byl členem nejdříve metodického výboru Svazu účetních, po vzniku Komory auditorů jako předseda jedné její komise a poslední léta člen výboru pro účetní výkaznictví. Je autorem několika knih z oboru účetnictví.

Publikováno: 07.11.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Koncem každého účetního období je třeba provést přípravné práce potřebné pro sestavení účetní závěrky. Před jejím sestavením je třeba uzavřít účetní knihy, tedy provést účetní uzávěrku.

Publikováno: 03.10.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Činnost účetních pracovníků spočívá v přenášení jednotlivých skutečností spojených s činností účetní jednotky do jejího účetnictví.

Publikováno: 13.08.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Účetní jednotky pro svou činnost pořizují různé druhy zásob. Některé nejsou pořizovány pro přímou spotřebu, ale po určitou dobu se skladují a postupně se vyskladňují tak, jak je třeba.

Publikováno: 01.07.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Tato vnitropodniková směrnice není předepsána. Dále se pojednávaná problematika týká především účetních jednotek účtujících v podvojném účetnictví, ale protože problematika dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení se týká i těch, co účtují v jednoduchém účetnictví, mohou též následující text využít.

Publikováno: 03.06.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Časové rozlišení je jeden z nástrojů, pomocí kterých v účetnictví provádíme zaúčtování nákladů a výnosů do období, v kterém vznikly.

Publikováno: 13.05.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Tento článek nemá za cíl vysvětlit problematiku oceňování a účtování pořízení a vyskladnění zásob, ale popsat jaké problémy vznikají při vzniku a rozpouštění oceňovacích odchylek a jak je řešit.

Publikováno: 01.04.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

Vlastní náklady jsou náklady, které vznikají v účetní jednotce při výrobě či jiné fakturační činnosti.

Publikováno: 05.03.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

V předcházejících kapitolách jsme se věnovali vnitropodnikovým směrnicím, které jsou předepsány zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. Jak je známo, tak povinnosti mohou být ukládány pouze zákonem.

Publikováno: 05.02.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2019

I když zákon o účetnictví (dále jen zákon) v § 28 odst. 6 neoznačuje odpisový plán jako vnitropodnikový předpis, zařadil jsem ho do tohoto cyklu, protože je zákonem nařízen a patří proto mezi povinné vnitropodnikové dokumenty.

Publikováno: 17.12.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od : 01.01.2018

Zacházení s cizími měnami je v účetnictví upraveno především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.