Vyhľadávanie > Příklady z praxe > Ing. František Louša
25 výsledků

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Ing. František Louša

autor_Lousa_120x181.jpg

Do roku 1990 pracoval jako vedoucí účtáren jednoho většího podniku. V tomto roce udělal auditorské zkoušky a nadále pak pracoval již pouze jako auditor. Byl členem nejdříve metodického výboru Svazu účetních, po vzniku Komory auditorů jako předseda jedné její komise a poslední léta člen výboru pro účetní výkaznictví. Je autorem několika knih z oboru účetnictví.

Publikováno: 01.01.2021
Autor: Ing. Ivana Pilařová, Ing. František Louša
Právní stav od: 01.09.2020

Firma nakoupila pozemek a zaplatila zálohu (obdržela daňový doklad k přijaté záloze) ještě před tím, než se stala plátce DPH. V prvním přiznání k DPH si uplatnila nárok na odpočet z této zálohy a v dalším období proběhl nákup pozemku (konečná faktura) a na řádku 47 uvedla celkovou cenu pořízeného pozemku. Do majetku si firma dala pořizovací cenu pozemku bez DPH. Kam se zaúčtuje vratka DPH z nakoupeného pozemku (ze zálohy, kdy společnost ještě nebyla plátce)? Toto DPH se do nákladů nijak nepromítlo, tak účetní předpokládá, že by to neměl být zdanitelný výnos.

Publikováno: 16.12.2020
Autor: Ing. Ivana Pilařová, Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Česká firma udělala práci pro rumunskou firmu, vystavila 3 faktury za práci se splatností v 8/2020. Částky byly vyšší než 30 000 Kč. Tyto faktury nebyly zaplaceny ve splatnosti, tak byla rumunská firma kontaktována s dotazem, kdy zaplatí. Rumuni se ozvali, že již zaplatili.

Publikováno: 27.11.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Účetní jednotka potřebuje zařadit do hmotného majetku dotykový terminál, prostřednictvím kterého si zaměstnanec může zkontrolovat svoji docházku, přesčas, chybné čipování atd. Patří tento terminál do první nebo druhé odpisové skupiny?

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Akciová společnost po fúzi v roce 2009 ocenila podíl v jiné a. s. podle projektu vnitrostátní fúze sloučením a zaúčtovala na účet 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, v rozvaze vykazuje na ř. A.II.2.2. Oceňovací rozdíly.

Je to po novele vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro mikro a. s. správně?

  • podíl mikro a. s. 1  v jiné a. s. 2 byl přeceněn po fúzi této a. s. 2  s  a. s. 3,
  • zaúčtováno na účtu 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků,
  • pokud ano, pak je správně v rozvaze ř. A.II.2.2.

Mikro a. s. nemusí přeceňovat podíl reálnou hodnotou. Když by ale měnila a. s. kategorii účetní jednotky, pak by měla přecenit reálnou hodnotou? Nebo se ani podstatný podíl 31 % nemusí přeceňovat na reálnou hodnotu?

Publikováno: 07.10.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Zadání se týká příspěvku ÚP na zaměstnávání OZP (§ 78 zák. o zaměstnanosti) a správného účtování. Jak má účetní účtovat o těchto případech?

  1. Po skončení čtvrtletí je podána žádost o příspěvek na OZP,
  2. následně po správní lhůtě je obdrženo rozhodnutí o přiznání příspěvku,
  3. příspěvek je připsán na BÚ.
Publikováno: 23.09.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Na jaký účet je potřeba zaúčtovat promlčené DPH z výnosů?

Publikováno: 14.09.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 30.06.2020

Účetní jednotka potřebuje poradit se správným účtováním z oblasti opatření k Covidu 19. Konkrétně se jedná o:

  1. Covid II – příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru (ČMZRB),
  2. odpuštění platby soc. pojištění pro právnické osoby (s. r. o.) po dobu 3 měsíců (za zaměstnavatele),
  3. příspěvek z programu Antivirus (vyplacené náhrady zaměstnancům – příspěvek z úřadu práce).
Publikováno: 26.08.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Firma pořídila nábytek na novou firemní pobočku, je to všechno celkem za částku převyšující 700k, ale ani jedna položka není přes 40k, suma obsahuje od košů na odpadky přes stoly a židle, je tam přes 200 položek. Je to celkem velká částka, kterou by firma nerada dala celou najednou do nákladů. Jaké má možnosti? Ve firmě padl nápad zařadit to jako soubor majetku, účetní to však nepřijde jako dobrý nápad, protože to nikdy nikdo už všechno dohromady nedohledá. Dá se náklad rozložit do několika let?

Publikováno: 03.08.2020
Autor: Ing. František Louša, Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2020

OSVČ má podvojné účetnictví a spolupracující osoby: manželku a syna. Syn má svoji živnost a příjem (uplatňuje výdaje paušálem). Část příjmů otce na něj účetní rozdělí. Kam má proúčtovat předpis daně, sociální a zdravotní, zda do účetnictví otce či syna?

Publikováno: 21.07.2020
Autor: Ing. František Louša, Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.07.2020

OSVČ obdržela od finančního úřadu kompenzační bonus (koronavir), jak budu tento příspěvek účtovat?

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.